Obavijest za doktore medicine

Obavještavamo vas da će edukacija iz segmenta Osnove teorijske nastave za doktore medicine na specijalizaciji prema Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika (Službene novine Federacije BiH, broj 75/20) biti organizirana u periodu 12.10.-13.10.2021. godine  “inclass” edukacijom u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, organizaciona jedinica Sarajevo. Edukacija počinje dana 12.10.2021. godine…