Međunarodni dan starijih osoba- 01. oktobar/listopad

Međunarodni dan starijih osoba proglasila je Glavna Skupština Ujedinjenih naroda 14. decembra 1990. rezolucijom 45/106, da bi se naglasila važnost osiguravanja životne sredine koja se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika treće dobi. U Federaciji Bosne i Hercegovine zaključno sa 30.06.2020. godine, bilo je 356.917 osoba starijih od 65 godina. Proglašenjem međunarodnog dana starijih osoba želi se potaknuti da države…