Obavijest za doktore medicine na specijalizaciji psihijatrije– segment organizacija i upravljanje zdravstvenim sistemom na području mentalnog zdravlja

Prema Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika (“Službene novine Federacije BiH, broj 75/20) obavještavamo vas da će edukacija iz segmenta Organizacija i upravljanje zdravstvenim sistemom na području mentalnog zdravlja za doktore medicine na specijalizaciji psihijatrije biti organizirana u ponedjeljak, 27.09.2021. godine. Edukacija počinje u 10:00 sati i obavlja se u Zavodu za…