HR-BA-ME527 Simplified procurement procedure/Pojednostavljeni postupak nabave

HR-BA-ME527 Simplified procurement procedure/Pojednostavljeni postupak nabave CONTRACT TITLE: “Procurement of laboratory equipment for Institute for Public Health of the Federation of Bosnia and Herzegovina” within the project “HEPSC-Healthy Eating Preschools Children” / NAZIV UGOVORA: Nabavka laboratorijske opreme za Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine” u okviru projekta “HEPSC- Zdrava ishrana predškolske djece” Publication…