Odluke o primanju u radni odnos

Odluka o izboru Jasmina Durmišević za poziciju 1) Liječnik na specijalizaciji (iz epidemiologije) u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH Odluka o izboru Ajle Čustović za poziciju 2) Liječnik na specijalizaciji (iz mikrobiologije ) u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH