Obavijest za specijalizante (Mostar)

U skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijma doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biokemije („Službene novine Federacije BiH“, broj 62/15) obavještavamo Vas o terminu za obavljanje dijela specijalizantskog staža za doktore medicine u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH – za oblast „Osnove teorijske nastave“. Predavanja će se održati u UTORAK,…