Obavijest za specijalizante (Mostar)

U skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijma doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biokemije („Službene novine Federacije BiH“, broj 62/15) obavještavamo Vas o terminu za obavljanje dijela specijalizantskog staža za doktore medicine u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH – za oblast „Osnove teorijske nastave“. Predavanja će se održati u UTORAK,…

Coronavirus (2019-nCoV)- travellers’ advice

First cases of 2019-nCoV have been reported in the Chinese city of Wuhan. We recommend that you regularly check the web-sites of the Public Health Institute of the Federation of Bosnia and Herzegovina and World Health Organization (WHO) to see which regions of China are affected: https://www.zzjzfbih.ba/  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports