Obavijest o terminu predavanja u okviru dijela specijalističkog staža u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH-OJ Mostar

Obavještavamo prijavljene specijalizante da će se predavanje za tematsku cjelinu „Osnovna teorijska nastava“ u okviru dijela specijalističkog staža u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, sukladno Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biokemije („Službene novine Federacije BiH“, broj 62/15) održati 28.3.2018. godine (SRIJEDA) u prostorijama Zavoda za…