Održane radionice za stručnjake iz oblasti mentalnog zdravlja svih profila

U periodu od 16.-20.10.2017. godine, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, održano je 10 stručnih radionica timova centara za mentalno zdravlje i psihijatrijskih odjela/klinika o novim izvještajnim obrascima u oblasti mentalnog zdravlja, u skladu sa Zakonom o evidencijama u oblasti zdravstva Federacije BiH i međunarodnim obavezama izvještavanja. Provedenu edukaciju je podržao Projekat mentalnog…

Evropska sedmica sigurnosti i zdravlja na radu

Evropska sedmica sigurnosti i zdravlja na radu   Zdravi radni prostori za sve dobne skupine 2016.-17 Rad je dobar za tjelesno i mentalno zdravlje, a dobro upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu povećava produktivnost i učinkovitost. Demografska promjena može uzrokovati probleme, ali osiguravanje održivog radnog vijeka pomaže u rješavanju tih izazova. Evropska radna snaga je…

predavanja za pripravnike magistre farmacije 26.10.2017. u 10:00

Spisak prijavljenih za predavanja iz javnog zdravstva u prostorijama ZZJZFBIH, s početkom u 10:00, Sala menadžmenta 26.10.2017. BEŠOVIĆ ADNAN SOFTIĆ AMINA MEŠIĆ MAIDA KUGUBIĆ SELMA BEGANOVIĆ EMINA BEGOVIĆ AMINA MURATOVIĆ DINKA MUJKIĆ EMINA RUSTEMOVIĆ ERMINA RAMOŠEVAC SANELA KAMBEROVIĆ ADINA IBRAHIMBEGOVIĆ SAMIRA HAJROVIĆ SADETA LAGUMDŽIJA SENADA ČELIKOVIĆ ILHANA UZUNALIĆ AMINA PRIGANICA MAJDA HADŽISELIMOVIĆ NAĐA RASTODER EDITA…