Obavještenje za predavanje pripravnicima magistrima farmacije

Datum za predavanje pripravnicima magistrima farmacije je utorak 25.07.2017. u sali Centra za zdravstveni menadžment u Zavodu da javno zdravstvo FBiH u Sarajevu. OMANOVIĆ EMIR STOJAK TANJA SLIŠKOVIĆ MARKO SIMOVIĆ MIRJANA KAVAZOVIĆ ALDIJANA RONDIĆ EDIN BEŠOVIĆ ADNAN HAMIZIĆ MIRALEM LIGATA ALMINA POROBIĆ SANJA DUG ADNAN DURAKOVIĆ ELMA KREHIĆ SELA HASANBEGOVIĆ DINO AVDIĆ KEMAL SALKIĆ ADNA…