Evropski tjedan imunizacije 2017.

Od 24. do 30. aprila 2017. godine, obilježava se dvanaesti po redu tjedan/sedmica imunizacije u Europskom regionu, koja se u Federaciji BiH obilježava pod sloganom „ Imunizacija je važna“. Tim povodom, Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i UNICEF-om, obilježili su ovaj tjedan stručnim skupovima,…

Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu

Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu obilježava se diljem svijeta s ciljem unaprijeđenja zaštite na radu, odnosno smanjenja broja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i  bolesti u vezi s radom. Tema 2017. je poboljšati prikupljanje i korištenje podataka sigurnosti i zdravlja na radu. Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu obilježava se svake godine…

Obavijest za stažere- magistre farmacije

U skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije (“Službene novine Federacije BiH” br. 62/15), obavještavamo Vas o terminu za obavljanje obaveznog pripravničkog staža za magistre farmacije u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, i to:   OMANOVIĆ EMIR   HADŽIGRAHIĆ BELMA   MEHMEDOVIĆ AMRA  …