Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

U skladu sa čl. 88. stav (1) i stav (3) Zakona o javnim nabavama BiH (“Sl. glasnik BiH”, broj 39/14), molimo Vas da dostavite ponudu u konkurentskom postupku nabave laboratorijskih podloga, kitova i ostalog materijala za potrebe laboratorija Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u 2015.g. Tenderska dokumentacija – Preuzmi dokumentaciju ————————————————- LOT 1 obrazac…