Press "Enter" to skip to content

ZDRAVSTVENO STANJE STANOVNIŠTVA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE, 2011. godina

1,192

Podaci redovne zdravstveno statističke evidencije pokazuju da u Federaciji BiH u odnosu na vodeće uzroke oboljevanja  i smrtnosti stanovništva  dominiraju hronična oboljenja, koja  usljed troškova dijagnostike, terapije i  rehabilitacije oboljelih svake godine predstavljaju vodeće zdravstvene probleme i značajna opterećenja za limitirani budžet zdravstvenog sektora i zajednicu u cijelini.

Rezultati populacionih istraživanja koja je proveo Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, potvrđuju  nepovoljne  trendove  životnog stila i  navika stanovništva, pri čemu dominiraju bolesti  ovisnosti (pušenje, alkoholizam, droge i psihotropne supstance), neadekvatna ishrana, prekomjerna težina i gojaznost kao i nedovoljno fizičke aktivnosti,  koji predstavljaju   ključne faktore rizika po zdravlje stanovništva Federacije BiH.

Takođe, pokazatelji vezani za okoliš i zdravlje ukazuju na neophodnost unapređenja sistema monitoringa i nadzora okolišnih faktora za zdravlje, sa ciljem unapređenja zdravlja na radnom mjestu, sigurnosti mjesta stanovanja, transporta  kao i očuvanja okoliša.

Zdravstveno stanje stanovništva u FBiH 2011.