Press "Enter" to skip to content

Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u FBiH 2007

701

Prema posljednjem godišnjem izvještaju  Federalnog zavoda za javno zdravstvo o zdravstvenom stanju stanovništva i zdravstvenoj zaštiti , za 2007. godinu, stanovništvo u FBiH najčešće umire od oboljenja cirkulatornog sistema (54,3%). Druge po rangu su neoplazme sa 19,2% učešća, pa su tako skoro tri četvrtine svih uzroka smrti iz ove dvije grupe. Visoko su pozicionirana i endokrina i metabolička oboljenja sa poremećajima u ishrani (4,0%).

Rang vodećih oboljenja registrovanih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti je sličan kao i ranijih godina, a karakteriše ga značajno učešće hroničnih oboljenja, što je direktna posljedica visoke prevalence faktora rizika koji uzrokuju nastanak hroničnih oboljenja (pušenje, gojaznost, nepravilna ishrana, fizička neaktivnost). Programi prevencije faktora rizika su imperativna potreba u aktuelnom reformskom momentu. Pored niza značajnih podataka o zdravstvenom stanju  stanovništva i organizaciji zdravstvene zaštite Izvještaj sadrži i niz preporuka o tome kako realizirati  i osigurati kontinuirano unapređenje zdravstvenog stanja stanovništva i racionalizirati zdravstveni sistem.

Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u FBiH 2007.