Press "Enter" to skip to content

Završena prva faza projekta „POSTUPNO POVEĆANJE UNIVERZALNOG PRISTUPA ZA POPULACIJE NAJVIŠE IZLOŽENE RIZIKU HIV/AIDS U BOSNI I HERCEGOVINI“, PODRŽANOG SREDSTVIMA GFATM

1,528

ppu-1

Na temelju „Strategije prevencije i borbe protiv HIV/AIDS-a u BiH za period od 2004.-2009. godine, koju je izradio Savjetodavni odbor za borbu protiv HIV/AIDS-a za BiH imenovan od strane Vijeća ministara, a Vijeće ministara usvojilo 2004. godine, omogućena je aplikacija za korištenje sredstava Globalnog fonda za borbu protiv HIV/AIDS-a, tuberkuloze i malarije (GFATM ). Prva sredstva BiH je iskoristila već kroz tzv. Rundu 5, a u Rundi 9, BiH je također dobila podršku od GFATM za provedbu petogodišnjeg Programa,koji je započeo sa I Fazom  projekta u 02. mjesecu 2011. godine. I faza trajala je do 30.11. 2012.godine, od kada traje period ekstenzije, koji bi se od 01.04.2013.godine trebao nastaviti II fazom projekta u trajanju od tri godine.

GFATM će značajnim financijskim sredstvima pomoći Bosni i Hercegovini u ostvarenju krajnjeg cilja u borbi protiv HIV/AIDS-a, a to je :

– Smanjiti stopu prenošenja HIV infekcije, poboljšati liječenje HIV/AIDS-a,kao i skrb i podršku populacijama najviše izloženim riziku,  te zadržati stopu infekcije ispod 1% u općoj populaciji i ispod 5% u populacijama najviše izloženim riziku HIV infekcije.

U provedbi aktivnosti iz prve faze projekta, Zavod za javno zdravstvo Federacije BIH“ kao jedan od pod primatelja, predložen od strane Državnog koordinirajućeg mehanizma (CCM) i prihvaćen od UNDP,kao primarnog primatelja sredstava GFATM, imao je mnogobrojne, značajne i složene obveze. Te obveze proizašle iz Cilja 4. i Cilj 5. objedinjene u pod projektu  „Jačanje kapaciteta Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i drugih partnerskih institucija i organizacija za pružanje adekvatnog odgovora na HIV/AIDS“, uspješno su završene.

ppu-2

Ciljevi projekta su :

Cilj 1.- Maksimalno povećati pokrivenost najrazličitijih kategorija populacije efektivnom HIV prevencijom i skrbi

Cilj 2.- Osigurati odgovarajuću prevenciju,liječenje njegu i podršku osobama koje žive sa HIV/AIDS ( PLWHA )

Cilj 3.- Jačanje i osposobljavanje okoline za povećanje aktivnosti na HIV prevenciji i skrbi

Cilj 4.- Jačanje kapaciteta koordinirajućih i provedbenih organizacija u borbi protiv HIV/AIDS

Cilj 5.- Sigurna krv

 

Za više informacija pogledajte