Strateški ciljevi

  1. Reorganiziran Zavod sa zakonski jasno definiranom ulogom i funkcijama
  2. Misija Zavoda unaprijeđena dostizanjem izvrsnih rezultata kroz osnovne djelatnosti – monitoring, istraživanja, promociju i edukaciju,
  3. Unaprijeđeno upravljanje ljudskim resursima kao podrška ostvarenju misije Zavoda,
  4. Ojačano i unaprijedeno upravljanje materijalnim resursima,
  5. Ojačano liderstvo u dizajniranju zdravstvene politike i zdravstvenih strategija (zasnovano na strateškim dokumentima i partnerskim odnosima sa SZO, EU, Paktom stabilnosti za Jugoistočnu Evropu).
© Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine | Sunbless
  • Twitter
  • YouTube