Press "Enter" to skip to content

Zahtjev za dostavu ponuda za nabavku radova adaptaciju zgrade

0

Obavještenje o nabavci radova adaptacije zgrade CZZ u Ul. Tahatli sokak 17 – Preuzmi dokument
————————————————————————
Tenderska dokumentacija – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku radova adaptaciju zgrade u ul. Tahtali sokak 17 za potrebe Centra za zaštitu od zračenja – Preuzmi dokumentaciju