Press "Enter" to skip to content

Vrijednosti ambijentalne doze zračenja u BiH u proteklih 10 mjeseci

1,425

NEMA POVIŠENIH VRIJEDNOSTI !

Zavod za javno zdravstvo FBiH, Odjel – Centar za zaštitu od jonizirajućeg zračenja  redovno vrši mjerenja i istraživanja radioaktivnosti  s ciljem kontrole izloženosti jonizirajućem zračenju i radioaktivnom materijalu. Stanice za mjerenje jonizirajućeg zračenja u zraku su postavljene na 11 mjesta: Hadžići, Sarajevo, Bihać, Livno, Mostar, Tuzla, Banja Luka, Novi Grad, Višegrad, Bijeljina i Gacko.

Mjerenje jačine apsorbovane doze gama zračenja u zraku se obavlja etaloniranim uređajem koji može registrirati dnevne promjene od prirodnog zračenja, a osjetljiv je i na promjene koje mogu nastati vanrednim događajima koje registruje s obzirom na utvrđene interventne nivoe.

2008.                        Prosječna brzina    Prosječna ekvivalentna
doze (nSv/h)        doza (μSv/mjesec)

Jan/Siječanj                106                    79
Februar/Veljača           102                    71
Mart/Ožujak                111                    83
April/Travanj               110                    78
Maj/Svibanj                107                    80
Juni/Lipanj                  113                    82
Juli/Srpanj                  110                    83
Avgust/Kolovoz           112                    84
Septembar/Rujan        110                    80
Oktobar/Listopad        108                    82
November/Studeni
Decembar/Prosinac

Prosječna brzina doze- predstavlja srednju vrijednost polusatnih očitanja brzine  doze sa 11 mjernih tački na teritoriju Bosne i Hercegovine za dati mjesec.

Prosječna ekvivalentna doza- predstavlja srednju vrijednost očitanih vrijednosti mjesečnih ekvivalentnih doza sa 11 mjernih tački na teritoriju Bosne i Hercegovine.

Gornja granica prosječne brzine doze odnosno prosječne ekvivalentne doze pri kojoj je potrebno preduzeti odgovarujeće mjere, je vrijednost koja je za 20% veća od srednjih vrijednosti za datu lokaciju.
U proteklom periodu utvrđeno je da ne postoji povišenje prosječne brzine doze odnosno prosječne ekvivalentne doze iznad utvrđene gornje granice na mjernim tačkama.