Šifra Naziv usluge
260 Stručno mišljenje iz oblasti radijacione sigurnosti
261 Prethodni zdravstveni pregled lica koja rade u zoni jonizirajućeg zračenja
262 Periodični zdravstveni pregled pregled lica koja rade u zoni jonizirajućeg zračenja
263 Ekspertiza/vještačenje kod utvrđivanja profesionalnog oboljenja lica koja rade u zoni jonizirajućeg zračenja
264 Mjerenje doznog ekvivalenta termoluminiscentnim dozimetrom
265 Naknada za izgubljeni ili oštećeni dozimetar krivicom korisnika
266 Gamaspektometrijsko određivanje 134/137Cs u uzorcima hrane ( raniji naziv: radiološka ispravnost hrane)
267 Gamaspektometrijsko određivanje 226Ra, 232Th, 40K, i radionuklida vještačkog porijekla u  građevinskom materijalu
268 Gamaspektrometrijska analiza uzoraka iz životne sredine (vrijeme mjerenja 16 sati)
Svaki dodatni sat brojanja
269 Gamaspektrometrijsko određivanje koncentracije radona u zatvorenom prostoru
270 Određivanje ukupne alfa aktivnosti u uzorcima vode
271 Određivanje ukupne beta aktivnosti u uzorcima vode
272 Određivanje ukupne alfa i beta aktivnosti u uzorcima vode
273 Određivanje izotopa urana u uzorcima životne sredine – alfaspektrometrijski
274 Određivanje stroncija u uzorcima životne sredine
275 Procjena radijacijske sigurnosti radnog mjesta u dijagnostičkoj radiologiji-Snimanje
276 Procjena radijacijske sigurnosti radnog mjesta u dijagnostičkoj radiologiji-prosvjetljavanje sa ciljanim snimanjem/C-uk
277 Procjena radijacijske sigurnosti radnog mjesta u dijagnostičkoj radiologiji-CT ili mamograf
278 Procjena radijacijske sigurnosti radnog mjesta u dijagnostičkoj radiologiji-mamograf
279 Procjena radijacijske sigurnosti radnog mjesta u dijagnostičkoj radiologiji-prosvjetljavanje + snimanje, dvije cijevi
280 Procjena radijacijske sigurnosti radnog mjesta u interventnoj radiologiji
281 Procjena radijacijske sigurnosti radnog mjesta, intraoralni i ekstraoralni RTG (stomatološki)
282 Procjena radijacijske sigurnosti radnog mjesta na odjelu nuklearne medicine
283 Procjena radijacijske sigurnosti radnog mjesta LINAC
284 Procjena radijacijske sigurnosti radnog mjesta, zatvoreni radioaktivni izvor u medicini
285 Procjena radijacijske sigurnosti radnog mjesta, zatvoreni izvor u industriji
286 Procjena radijacijske sigurnosti, zatvoreni izvor u ostalim uređajima (gromobran)
287 Procjena radijacijske sigurnosti, industrijski rtg
288 Procjena radijacijske sigurnosti,  na rtg aparatu za skeniranje prtljaga
289 Procjena radijacijske sigurnosti, na  rtg aparatu za ispitivanje materijala (XRF)
290 Kontrola parametara kvaliteta uređaja koji se koristi u dijagnostičkoj radiologiji, snimanje
291 Kontrola parametara kvaliteta uređaja koji se koristi u dijagnostičkoj radiologiji CT, prosvjetljavanje sa ciljanim snimanjem/C-uk
292 Kontrola parametara kvaliteta uređaja koji se koristi u dijagnostičkoj radiologiji mamograf
293 Kontrola parametara kvaliteta uređaja koji se koristi u dijagnostičkoj radiologiji- prosvjetljavanje sa ciljanim snimanjem/C-uk, uređji koji se koriste u interventnoj radiologiji
294 Kontrola kvaliteta uređaja koji se koristi u dijagnostičkoj radiologiji, prosvjetljavanje + snimanje, dvije cijevi
295 Kontrola kvaliteta uređaja koji se koristi u stomatologiji, intraoralni
296 Kontrola kvaliteta uređaja koji se koristi u stomatologiji, ekstraoralni
297 Kontrola radioaktivnosti otpadnog metala (20t)
298 Mjerenje ambijentalnog jonizirajućeg zračenja (1 sat/uposlenik)
299 Demontaza zatvorenog radioaktivnog izvora u radnom kontejneru, kategorije 3-5
300 Demontaza radioaktivnog gromobrana
301 Transport radioaktivnog materijala
302 Skladistenje zatvorenog radioaktivnog izvora kategorije 3-5
303 Skladistenje radioaktivnog gromobrana
304 Skladistenje detektora dima, 1-50 kom
305 Skladistenje detektora dima, 50-100 kom
306 Skladistenje detektora dima, 100-1000 kom
307 Detekcija i identifikacija orfan izvora