Press "Enter" to skip to content

Upravljanje slučajem infekcije novim A/H1N1/09 virusom influence

850

Procedure i postupci za zdravstvene profesionalce primarne razine (ažurirano, 11/09)

Adekvatno upravljanje slučajem novog virusa gripe, A/H1N1/09 je ključna komponenta protuepidemijskog odgovora i može pomoći reducirati morbiditet, mortalitet, transmisiju bolesti. Pri tome treba uzeti u obzir lokalnu situaciju, dostupnost zdravstvene zaštite, kako upravljati spektrom bolesti uzrokovanim novim virusom A/H1N1/09, ograničiti patogen, identificirati i upravljati bliskim kontaktima itd.

Treba istaći da se smjernice, vodići o postupanju u slučaju nove, A/H1N1/09 virusne infekcije mijenjaju, prilagođavaju sa povećanjem znanja, informacija o bolesti i/ili ako se mijenja manifestiranje same bolesti.

Saznaj više: Upravljanje slučajem infekcije PZZ