Press "Enter" to skip to content

Trening za „Drug menadžere“ BiH o lijekovima za tuberkulozu

1,080

U periodu od 21.do 23. septembra/rujna 2011. godine na Vlašiću  je održan trening namijenjen „drug menadžerima“ Bosne i Hercegovine (osobe odgovorne za rad sa lijekovima u okviru SSF 10 Projekta kao članovi NTP jedinica) imenovanim od  entitetskih ministara zdravstva. Treningu je prisustvovalo 15 učesnika, menadžera za lijekove, iz Republike Srpske, Federacije BiH i distrikta Brčko.

Cilj treninga je bilo upoznavanje i osposobljavanje osoba zaduženih za upravljanje lijekovima za TB (tuberkulozu), upoznavanje sa praktičnim procedurama u upravljanju lijekovima, kao i sticanje saznanja i informacija u oblasti nabavke i dostupnosti TB lijekova. Osim toga učesnici treninga su se upoznali i sa pitanjima i teškoćama u praksi propisivanja TB lijekova od strane davalaca usluga, načinu čuvanja i skladištenja TB lijekova, te sa problemima unapređenja i poboljšanja dokumentacije i vođenja evidencija.

Predavač i voditelj treninga je bila diplomirani farmaceut Antonia Kwiecien – viši stručni saradnik sa program MSH SPS sa sjedištem u Arlingtonu.