Press "Enter" to skip to content

Trening: Vanjska i unutarnja kontrola kvalitete rada u TBC laboratorijama

704

Zavod za javno zdravstvo FBiH, implementator dijela projekta „Dalje jačanje DOTS Strategije u Bosni i Hercegovini i unapređenje plana borbe protiv tuberkuloze uključujući MDR TB i kontrolu infekcije“, organizirao je još jedan trening za osoblje laboratorija za dijagnostiku tuberkuloze iz BiH. Tema treninga je bila „Vanjska i unutarnja kontrola kvalitete rada u TBC laboratorijama”. Treningu je prisustvovalo 23 učesnika, a održao se od 21. do 22. maja 2012. godine u hotelu „Blanca” na Vlašiću. Predavač je bila Prim.dr. Vera Katalinić-Janković, WHO konsultant.

Bakteriološka dijagnostika tuberkuloze tuberkuloze je ključni dio svakog Nacionalnog programa za kontrolu tuberkuloze. Uloga laboratorija u kontroli tuberkuloze je bitna ne samo u postavljanju dijagnoze i otkrivanju novooboljelih bolesnika, već i u odabiru terapije i praćenju uspješnosti liječenja. Postavljanje rane dijagnoze tuberkuloze i uvođenje optimalne antituberkulozne terapije omogućuje izlječenje pojedinca, ali i spriječava prijenos infekcije i bolesti unutar društvene zajednice. Iako zanemarivani, TBC laboratoriji su ključna komponenta DOTS-a i Nacionalnih programa za suzbijanje tuberkuloze (NTP). Samo korištenje standardiziranih mikrobioloških tehnika i dobra organizacija mikobakterioloških laboratorija osiguravaju pouzdanu dijagnostiku.

Cilj i svrha održanog treninga je bila pružiti sudionicima pregled osnova osiguranja kvalitete u TBC laboratorijima; objasniti potrebu za kontrolom kvalitete mikroskopije, kulture i ispitivanja osjetljivosti M. tuberculosis; naglasiti posebnu potrebu za kontrolom kvalitete molekularnih metoda i implementacijom SOP-a. Trening je pružio informacije o tome kako osigurati i dokumentirati kontrolu kvalitete laboratorijskih postupaka počevši od kvalitete uzorka pa do izolata. Iako se sistem kvalitete sastoji od više komponenata, posebno su važne vanjska i unutarnja kontrola kvalitete rada laboratorija (QC/IQA). Provode se za laboratorije svih razina unutar mreže – periferne, intermedijarne (regionalne) i nacionalne referentne laboratorije. Na kraju treninga sudionici su morali kroz pitanja i diskusije razumjeti važnost QC/IQA, definirati vanjsku ocjenu kvalitete rada (EQA), objasniti kako je EQA nedjeljiv dio vođenja kvalitete rada laboratorija.