TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA IZ ZDRAVSTVENOG MENADŽMENTA, SCHE1

Categories: Novosti

Ispit za polaznike kontinuirane profesionalne edukacije iz zdravstvenog menadžmenta, SCHE1, održati će se na dan 20. juli/srpanj 2013. godine sa početkom u 10:00 časova u sali Centra za zdravstveni menadžment, Zavod za javno zdravstvo FBiH, Titova 9, Sarajevo.

Provjeru znanja će vršiti stručna komisija u sastavu:

  1. Amra Zalihić
  2. Amra Živanović
  3. Bahrija Umihanić
  4. Amra Karić
© Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine | Sunbless
  • Twitter
  • YouTube