Press "Enter" to skip to content

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA IZ ZDRAVSTVENOG MENADŽMENTA, SCHE1

1,060

Ispit za polaznike kontinuirane profesionalne edukacije iz zdravstvenog menadžmenta, SCHE1, održati će se na dan 20. juli/srpanj 2013. godine sa početkom u 10:00 časova u sali Centra za zdravstveni menadžment, Zavod za javno zdravstvo FBiH, Titova 9, Sarajevo.

Provjeru znanja će vršiti stručna komisija u sastavu:

  1. Amra Zalihić
  2. Amra Živanović
  3. Bahrija Umihanić
  4. Amra Karić
Print Friendly, PDF & Email
Pratite nas na socijalnim mrežama