Press "Enter" to skip to content

Tenderska dokumentacija za provodjenje otvorenog postupka javne nabave

0

Izmjene i dopune-24.07.2015
_______________________________

Tenderska dokumentacija za provođenje otvorenog postupka javne nabave

————————————
Obavještenje o nabavci
Preuzmi dokument
————————————
Obavještenje o nabavci – ispravka
Preuzmi dokument
————————————
LOT 1-Kalibracija termometara i termohigrometara za SZE Sarajevo i Mostar
Preuzmi dokumentaciju
————————————
LOT 2-Kalibracija analitičkih i tehničkih vaga za SZE Sarajevo i Mostar
Preuzmi dokumentaciju
————————————
LOT 3-Servis(nabava rez.dijelova po potrebi)analitičkih i tehničkih vaga za SZE Sa+ Mo
Preuzmi dokumentaciju
————————————
LOT 4-Servis(nabava rez.dijelova po potrebi) grijaćih i rashladnih tijela za SZE i CZZ
Preuzmi dokumentaciju
————————————
LOT 5-Servis(nabava rez.dijelova po potrebi) destilator Milipore za SZE Mo
Preuzmi dokumentaciju
————————————
LOT 6-Servis(nabava rez.dijelova po potrebi) destilatora SG za SZE Sa+Mo
Preuzmi dokumentaciju
————————————
LOT 7-Servis(nabava rez.dijelova po potrebi) mikrovalne peći Milestone za SZE Sa+Mo
Preuzmi dokumentaciju
————————————
LOT 8-Servis(nabava rez.dijelova po potrebi) centrifuge ALC za SZE Mo+ lab.centrifuge za CZZ
Preuzmi dokumentaciju
————————————
LOT 9-Servis(nabava rez.dijelova po potrebi) pH metra,konduktometra i turbidimetra za SZE Sa+Mo
Preuzmi dokumentaciju
————————————
LOT 10-Servis(nabava rez.dijelova po potrebi) refraktometra za SZE Mo
Preuzmi dokumentaciju
————————————
LOT 11-Servis(nabava rez.dijelova po potrebi) rotavapora za SZE Sa+Mo
Preuzmi dokumentaciju
————————————
LOT 12-Servis(nabava rez.dijelova po potrebi) kalibriranih termometara i termohigrometara za SZE Sa+Mo
Preuzmi dokumentaciju
————————————
LOT 13-Servis(nabava rez.dijelova po potrebi) homogenizatora,mješalica i treskalica za SZE Sa+Mo
Preuzmi dokumentaciju
————————————
LOT 14 Servis(nabava rez.dijelova po potrebi) laminarne komore za SZE Sa+Mo
Preuzmi dokumentaciju
————————————
LOT 15-Servis(nabava rez.dijelova po potrebi) membranske filtracije Sartorius za SZE Sa+Mo
Preuzmi dokumentaciju
————————————
LOT 16-Servis(nabava rez.dijelova po potrebi) UV lampi za SZE Sa+Mo
Preuzmi dokumentaciju
————————————
LOT 17-Servis(nabava rez.dijelova po potrebi) uređaja Mini Vidas za SZE Sa+Mo
Preuzmi dokumentaciju
————————————
LOT 18-Servis(nabava rez.dijelova po potrebi) vakum pumpi za SZE i CZZ
Preuzmi dokumentaciju
————————————
LOT 19-Servis(nabava rez.dijelova po potrebi) opreme SHIMADZU za SZE Sa+Mo
Preuzmi dokumentaciju
————————————
LOT 20-Servis(nabava rez.dijelova po potrebi) opreme LECO za SZE Sa+Mo
Preuzmi dokumentaciju
————————————
LOT 21-Servis(nabava rez.dijelova po potrebi) opreme Agilent i Varian za SZE Sa+Mo
Preuzmi dokumentaciju
————————————
LOT 22-Servis(nabava rez.dijelova po potrebi) opreme HACH za SZE Sa
Preuzmi dokumentaciju
————————————
LOT 23-Servis(nabava rez.dijelova po potrebi) opreme PERKIN ELMER za SZE Sa
Preuzmi dokumentaciju
————————————
LOT 24 Servis i nabava pumpi za uzorkovanje zraka CZZ
Preuzmi dokumentaciju
————————————
LOT 25 Servis i nabava gas reguilacionih ventila CZZ
Preuzmi dokumentaciju
————————————
LOT 26 Servis i nabava mjerme opreme CZZ
Preuzmi dokumentaciju
————————————
LOT 27 Servis i nabava stabilizator napona CZZ
Preuzmi dokumentaciju
————————————
LOT 28 Servis i nabava aparat za ED CZZ
Preuzmi dokumentaciju
————————————
LOT 29 Servis i nabava Honda agregata CZZ
Preuzmi dokumentaciju
————————————
LOT 30 Servis i nabava lab.mlin CZZ
Preuzmi dokumentaciju
————————————
LOT 31 Servis i nabava MF monitori sa GM detektorom CZZ
Preuzmi dokumentaciju
————————————
LOT 32 Servis i nabava destilatori CZZ
Preuzmi dokumentaciju