Press "Enter" to skip to content

Tenderska dokumentacija za nabavu cjepiva za 2015.

0

Predmet javne nabave su cjepiva za imunizaciju djece u Federaciji BiH, na temelju potreba Ugovornog tijela, predviđenih u proračunu/financijskom planu za 2015. godinu.
Sva cjepiva za imunizaciju djece u Federaciji BiH iz predmeta ove nabave su registrirana tj. imaju dozvolu za promet u Bosni i Hercegovini odnosno nalaze se na spisku lijekova koji imaju dozvolu za promet u Bosni i Hercegovini objavljenom na zvaničnoj web stranici Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (www.alims.gov.ba).

Dokumentacija

–   TD nabava cjepiva 30 03 2015
–   Obavijest o nabavi cjepiva za 2015- OBJAVLJENO NA PORTALU JN
–   Ispravka obavijesti- nabava cjepiva 2015
–   Izmjene i dopune tenderske dokumentacije
–   Aneks 3- Predmet ponude i cijene LOT 2
–   Izmjene i dopune tenderske dokumentacije – 28.04.2015.
–   Obavijest o nabavi cjepiva za 2015 sa svim izmjenama-objavljeno na Portalu JN
———————————————-
LOT 1 – BCG (cjepivo protiv tuberkuloze)
Aneks 3- Predmet ponude i cijene LOT 1 – Download
———————————————-
LOT 2 – DTaP + IPV – difterija, tetanus, acelularni pertusis + inaktivni polio (kombinirano monodozno cjepivo protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja i dječje paralize)
Aneks 3- Predmet ponude i cijene LOT 2 – Download
———————————————-
LOT 3 – Hib (monodozno cjepivo protiv hemofilus influence b)
Aneks 3- Predmet ponude i cijene LOT 3 – Download
———————————————-
LOT 4 – Hep B (monodozno dječje cjepivo protiv virusne žutice tip B)
Aneks 3- Predmet ponude i cijene LOT 4 – Download
———————————————-
LOT 5 – MRP (monodozno cjepivo protiv morbila, rubeole i parotitisa)
Aneks 3- Predmet ponude i cijene LOT 5 – Download
———————————————-
LOT 6 – dT – difterija, tetanus- pro adultis (cjepivo protiv difterije i tetanusa-formulacija za starije od sedam godina)
Aneks 3- Predmet ponude i cijene LOT 6 – Download
———————————————-
LOT 7 – DT- difterija, tetanus-pediatric (cjepivo protiv difterije i tetanusa-formulacija za djecu mlađu od sedam godina)
Aneks 3- Predmet ponude i cijene LOT 7 – Download
———————————————-
LOT 8 – TT (cjepivo protiv tetanusa)
Aneks 3- Predmet ponude i cijene LOT 8 – Download
———————————————-
LOT 9 – OPV -oralno polio virusno cjepivo (živo, oralno cjepivo protiv dječje paralize)
Aneks 3- Predmet ponude i cijene LOT 9 – Download
———————————————-
LOT 10 – IPV –inaktivirano polio virusno cjepivo (inaktivirano cjepivo protiv dječje paralize)
Aneks 3- Predmet ponude i cijene LOT 10 – Download
———————————————-
LOT 11 – DTwP – difterija, tetanus, cjelostanični pertusis (cjepivo protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja )
Aneks 3- Predmet ponude i cijene LOT 11 – Download