Press "Enter" to skip to content

Tenderska dokumentacija za nabavku odnosno isporuku Aparata za kontrolisanu mehaničku ventilaciju pacijenta

0

Poziv za dostavu zahtjevaPreuzmi dokument

Tenderska dokumentacijaPreuzmi dokument*

*Zbog velićine skeniranog dokumenta, fajl se preuzima preko servisa WeTransfer. Ukoliko imate ikakvih pitanja ili poteškoća pri preuzimanju dokumenta molimo kontaktirajte t.micic@zzjzfbih.ba