Press "Enter" to skip to content

Tenderska dokumentacija za dodjelu ugovora o nabavi laboratorijskih potrošnih proizvoda

0

Predmet javne nabave laboratorijski su potrošni proizvodi (posuđe, kemikalije, podloge, standardi, certificirani referentni materijali, radna odjeća i obuća itd), za potrebe Ugovornog tijela, predviđenih u financijskom planu za 2015.g.

Dokumentacija

Obavjest o nabavi 908-1-1-4-3-415
– Tenderska dokumentacija
Izmjene i dopune – Tenderska dokumentacija 15.05.2015
Izmjene, dopune i pojašnjenja za lotove 6 i 8 – Tenderska dokumentacija 19.05.2015
Izmjene i dopune tenderske dokumentacije – 19.05.2015.
Izmjene i dopune tenderske dokumentacije – 20.05.2015.

———————————————-
LOT 1 – Kemikalije za potrebe SZE
LOT 1 – Obrazac za cijenu ponude
———————————————-
LOT 2 – Podloge i reagensi za Biom.Mini V za potrebe SZE
LOT 2 – Obrazac za cijenu ponude
———————————————-
LOT 3 – Podloge za mikrobiologiju za potrebe SZE
LOT 3 – Obrazac za cijenu ponude/a>
———————————————-
LOT 4 – Kemik.i potr. m.za tek. i plin. krom. za potrebe SZE
LOT 4 – Obrazac za cijenu ponude
———————————————-
LOT 5 – Standardi sa certifikatima za potrebe SZE
LOT 5 – Obrazac za cijenu ponudeE
———————————————-
LOT 6 – Laborat. posuđe i pribor za potrebe SZE
LOT 6 – Obrazac za cijenu ponude
———————————————-
LOT 7 – HACH materijali za potrebe SZE
LOT 7 – Obrazac za cijenu ponude
———————————————-
LOT 8 – Labor.med.mat.za humanu mikr. za potrebe SZE
LOT 8 – Obrazac za cijenu ponude
———————————————-
LOT 9 – CRM-ovi za kemiju voda za potrebe SZE
LOT 9 – Obrazac za cijenu ponude
———————————————-
LOT 10 – CRM-ovi za mikrobiologiju SZE
LOT 10 – Obrazac za cijenu ponude
———————————————-
LOT 11 – Kitovi za mikotoksine za potrebe SZE
LOT 11 – Obrazac za cijenu ponude
———————————————-
LOT 12 – Radna odjeća i obuća za potrebe SZE i CZZ
LOT 12 – Obrazac za cijenu ponude
———————————————-
LOT 13 – Kemikalije za potrebe CZZ
LOT 13 – Obrazac za cijenu ponude
———————————————-
LOT 14 – Lab. posuđe, pribor i materijal za potrebe CZZ
LOT 14 – Obrazac za cijenu ponude