Press "Enter" to skip to content

Svjetski dan zdravlja

1,245

 VISOKI KRVNI TLAK

szdSvjetski dan zdravlja obilježava se 7. travnja/aprila. Svake godine SZO  odabire  posebnu temu kao prioritetno područje iz oblasti javno-zdravstvene zaštite u svijetu.Tema koju je SZO odabrala za ovu godinu je visoki krvni pritisak, odnosno liječenje i  prevencijai ovog  i drugih kardiovaskularnih faktora rizika za zdravlje.

Visoki krvni tlak, odnosno povišeni krvni tlak ili hipertenzija – povećava rizik od srčanog udara, moždanog udara i zatajenja bubrega. Ako je zanemaren, visoki krvni tlak može uzrokovati sljepoću, nepravilnosti otkucaja srca i zatajenja rada srca.Rizik od razvoja ove komplikacije je veća uz prisutnosti  i drugih kardiovaskularnih faktora rizika poput dijabetesa. Jedna u tri odrasle osobe diljem svijeta ima visok krvni tlak.Taj udio se  povećava zavisno od dobi, od jedan u 10 ljudi u 20-im i 30-im godinama života do pet u 10 ljudi u 50-im godinama..

U SVIJETU

Prema podacima SZO, diljem svijeta, povišeni krvni tlak se procjenjuje da će izazvati 7.500.000 smrtnih slučajeva, što je oko 12,8% od ukupno svih smrtnih slučajeva.. Povišeni krvni tlak je glavni faktor rizika za koronarnu bolest srca , ishemijske kao i hemoragijski moždani udar. U nekim dobnim skupinama, rizik od kardiovaskularnih bolesti se udvostručuje za svako povećanje od 20/10 mmHg krvnog tlaka, počevši kao niska, kao 115/75 mmHg. Osim srčanih bolesti i moždanog udara, komplikacije povišenog krvnog tlaka uključuju zatajenje rada srca, periferne vaskularne bolesti, oštećenja bubrega, krvarenja mrežnice i oštećenja vida. Liječenje sistoličkog i dijastoličkog krvnog tlaka,dakle, dok su manje od 140/90 mmHg direktno je  povezano sa smanjenjem kardiovaskularnih komplikacija.

[iconbox title=”CILJEVI: VEĆA SVIJEST, ZDRAV STIL ŽIVLJENJA, BLAGOVREMENO OTKRIVANJE I ZDRAVO OKRUŽENJE!” icon=”clipboard.png”]Osnovni cilj Svjetskog dana zdravlja 2013. je smanjenje srčanog i moždanog udara. Specifični ciljevi kampanje su: – podići svijest o uzrocima i posljedicama visokog krvnog tlaka; – pružiti informacije o tome kako spriječiti visoki krvni tlak i srodne komplikacije; – potaknuti odrasle kako bi provjerili krvni pritisak i slijedili savjete zdravstvenih radnika; – poticati samozaštitu i tako spriječiti visoki krvni tlak; – omogućiti mjerenje i učiniti pristupačnim svima mjerenje krvnog tlaka, i – poticati državne i lokalne vlasti na stvaranju povoljnog okruženja za zdravo življenje.[/iconbox]

Diljem regije SZO, prevalencija povišenog krvnog tlaka bila je najveća u Africi, gdje je bilo 46% za oba spola. Najniža učestalost povišenog krvnog tlaka je u SZO regiji Sjeverne i Južne Amerike, na 35% za oba spola. U svim regijama SZO, muškarci imaju nešto veću učestalost povišenog krvnog tlaka nego žene

U FEDERACIJI BiH

U Federaciji BiH u 2011. godini vodeći uzroci smrti su moždani udar iz grupe cerebrovaskularnih bolesti  sa 9,8% učešća, potom kardiomiopatija  iz grupe drugi oblici srčanih oboljenja sa 8,5%, srčani zastoj sa 8,0% i akutni infarkt miokarda sa 6,7% iz grupe ishemičnih oboljenja srca, te maligna neoplazma bronha i pluća sa 5,2% učešća.(*)

*(„Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji Bosne i Hercegovine 2011. godine”)

Mortalitet od bolesti cirkulatornog sistema*

Pet vodećih uzroka smrti od bolesti cirkulatornog sistema u 2011. godini su isti kao i prethodnih godina, i to su: moždani udar (I63), kardiomiopatija (I42), srčani zastoj (I46), akutni infarkt miokarda (I21) i esencijalna hipertenzija (I10), na što značajno utiču: nepravilna ishrana, pušenje, fizička neaktivnost,  itd.

Tabela 3: Pet vodećih uzroka smrti od bolesti cirkulatornog sistema 2010. i 2011. godine u FBiH

Dijagnoza i šifra oboljenja

2010.

2011.

Broj umrlih

rang

indeks %

stopa/ 1000

Broj umrlih

rang

indeks %

stopa/ 1000

Moždani udar (I63)

2102

1

19,0

0,9

1966

1

18,6

0,8

Kardiomiopatija (I42)

1840

2

16,7

0,8

1700

2

16,1

0,7

Srčani zastoj (I46)

1769

3

16,0

0,8

1599

3

15,1

0,7

Akutni infarkt miokarda (I21)

1618

4

14,7

0,7

1341

4

12,7

0,6

Esencijalna hipertenzija (I10)

572

5

5,2

0,2

837

5

7,9

0,4

Pet vodećih uzroka smrti od kardiovaskularnih oboljenja

7901

71.6

3,4

7443

70,3

3,2

Ostali uzroci

3135

28,4

1,3

3146

29,7

1,3

Ukupno umrlih

11.036

4,8

10589

4,5

Od bolesti cirkulatornog sistema u 2011. godini je umrlo više žena 5.565 (53,2%) nego muškaraca 4.904 (46,8%).

Oboljenja cirkulatornog sistema (srce i krvni sudovi)

Bolesti iz ove grupe su veoma značajne za zdravlje stanovništva jer od njih umire svaki drugi stanovnik Federacije BiH. S njima su usko povezani faktori rizika po zdravlje koji uveliko utiču na njihov nastanak i razvoj, čija je prevalenca prema posljednjem populacionom istraživanju visoka. (5)

Tabela 5 : Prevalenca faktora rizika u stanovništvu Federacije BiH starosti 25-64 godine

Faktori rizika

Za ukupno stanovništvo

Muškarci

Žene

Hipertenzija (>140/90mmHg)

41,0%

35,5%

44,8%

Pušenje

37,6%

49,2%

29,7%

Konzumiranje alkohola

29,5%

54,1%

12,5%

BMI (Indeks tjelesne mase): >30

21,5%

16,5%

25,0%

Fizička aktivnost- aktivni:

15%

19,6%

12,0%

*(„Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji Bosne i Hercegovine 2011. godine“)

Rizik od razvoja visokog krvnog tlaka može se smanjiti, spriječiti i liječiti

■ Kontrola visokog krvnogi pritiska, zajedno s drugim faktorima rizika, je glavni način da se spriječi srčani i moždani udar.

■ Rano otkrivanje je ključ; svi odrasli bi trebali znati svoj ​​krvni tlak.

■ Rizik od razvoja visokog krvnog tlaka može se smanjiti: smanjenjem potrošnje  soli, jesti uravnoteženo , izbjegavanje štetne upotrebe alkohola, redovito vježbanje, i izbjegavanje korištenja duhana.

■ Za mnoge ljude, promjene stila života su dovoljni za kontrolu krvnog tlaka. Za druge, potreban je lijek . Postoje jeftini lijekovi i efikasni su  kada se uzimaju kako je propisano.

■ Od posebne je važnosti otkrivanje i kontrola povišenog krvnog tlaka (mjerenje, zdravstveni savjeti i liječenje), zajedno s istodobnim smanjenjem drugih faktora rizika koji uzrokuju srčani i moždani udar, kao što su dijabetes i upotrebe duhana. Oni bi trebali biti temeljni elementi primarne zdravstvene zaštite u svim državama i sastavni dio  napora da se smanji rastući teret nezaraznih bolesti.

■ Industrija,takođe, može pridonijeti rješenju, na primjer, smanjenjem upotrebe soli u preradi hrane. Unapređenje dijagnostike i  veća pristupačnost lijekova je jedna od bitnih mjera prevencije i liječenja.