Press "Enter" to skip to content

Svjetski dan zdravlja 2016.- OBAVIJEST

0

Povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja 2016. godine, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, u suradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva organizira tematski okrugli stol u Mostaru, na kojem će učestvovati predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije, Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, Ministarstva zdravstva HNŽ/K, Doma zdravlja Mostar, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Dijabetološke udruge Federacije BiH.

Pod sloganom “Pobijedimo dijabetes”, ovogodišnji Svjetski dan zdravlja posvećen je jačanju intersektorijalnih mehanizama prevencije i nadzora dijabetesa u svim populacionim skupinama i promociji zdravlja u zajednici sa ciljem reduciranja ove bolesti.

Okrugli stol će se održati u četvrtak, 07.04.2016. godine sa početkom u 12 sati, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, ul. Vukovarska 46, Mostar.