Press "Enter" to skip to content

Svjetski dan zdravlja 2009.

1,290

“Spasimo živote. Učinimo sve da bolnice budu sigurne u slučaju nesreće/katastrofe.”

Svjetski dan zdravlja koji se slavi 7. aprila/travnja obilježava dan osnivanja SZO. Svake godine  Svjetska zdravstvena organizacija izabere jedan ključni globalni zdravstveni problem i organizira međunarodne, regonalne i lokalne događaje na sam taj dan, ali i tokom cijele godine kojima se ukazuje na tu odabranu tematiku.

Svjetski dan zdravlja je za SZO najbolja mogućnost za podizanje svijesti o globalnim zdravstvenim prioritetima. Ove godine, SZO i njeni internacionalni partneri naglasak stavljaju na značaj investiranja u zdravstvenu infrastrukturu koja će biti sigurna u uslovima nesreća i katastrofa i zadovoljavati neposredne potrebe ljudi. Od zdravstvenih ustanova se zahtijeva da implementiraju sisteme zaštite u internim slučajevima opasnosti i nesreća, i da obezbijede kontinuitet zdravstvene zaštite.

Svjetski dan zdravlja 2009. godine,   posvećen je temi «Spasimo živote. Učinimo sve da bolnice budu sigurne u slučaju nesreće/katastrofe»

Među žrtvama u svim takvim kritičnim situacijama – nesreće, elementarne nepogode, katastrofe i ostale krize (elementarne, biološke, tehnološke, društvene, ratne) često se nalaze zdravstveni radnici, zdravstvene ustanove i usluge. To, sa svoje strane, dodatno ugrožava već pogođenu populaciju i lišava je vitalne zdravstvene pomoći koja  u tim okolnostima znači život ili smrt.

Kroz ovu temu se želi  naglasiti koliko je značajno da zdravstvene institucije budu dovoljno otporne i pripremljene da izdrže u takvim okolnostima i da pružaju zdravstvenu zaštitu i pomoć,  kako direktno ugroženom stanovništvu tako i ostalim ljudima u  okolnim zajednicama. U tom smislu zdravstvene institucije podrazumijevaju sva mjesta koja pružaju zdravstvenu zaštitu, od specijaliziranih i tercijarnih bolnica, do domova zdravlja, primarne zdravstvene zaštite(PZZ) i lokalnih klinika.

Poznato je  iz dosadašnje svjetske prakse da  već slabi zdravstveni  sistemi nisu u stanju da nastave da funkcioniraju u toku prirodnih i drugih nesreća, a to rezultira neposrednim i budućim javnozdravstvenim posljedicama.