Press "Enter" to skip to content

Svjetski dan zdravlja, 07.04.2010. – Urbanizacija i zdravlje

1,233

Ovogodišnji Svjetski dan zdravlja, 07.april/travanj obilježava se u svim zemljama-članicama Svjetske zdravstvene organizacije na temu «URBANIZACIJA I ZDRAVLJE»

Preko 3 milijarde ljudi živi u gradovima. Prvi put u povijesti, 2007. godine, svjetska populacija koja živi u gradovima je veća od ostatka populacije, a taj broj i dalje raste. Do 2030. šest od 10 ljudi na svijetu biće gradski stanovnici, a do 2050. taj broj će se popeti na 7 od 10 stanovnika.U narednih 30 godina, skoro sav rast populacije odvijaće se u urbanim područjima. Urbanizacija je u punom zamahu. A to ima svoju visoku cijenu, prije svega, po javno zdravlje.

Tema «Urbanizacija i zdravlje» je ove godine izabrana za Svjetski dan zdravlja upravo zbog problematiziranja i priznavanja efekata koje urbanizacija ima na  javno zdravlje, u globalnom i individualnom smislu. Urbanizacija je povezana sa mnogim zdravstvenim problemima koji se odnose na vodu, okoliš, nasilje i povrede, nezarazne bolesti i njihove faktore rizika, kao što je pušenje, nezdrava ishrana, fizička neaktivnost, pretjerana konzumacija alkohola, kao i rizici koji su povezani sa pojavom nekih drugih  bolesti i epidemija. Gradovi postaju sve više prenapućeni stanovništvom, otežan je saobraćaj, prenatrpane  i teško prometne komunikacije, velika količina izduvnih otrovnih gasova, sve uže pješačke zone, povećana buka, otpad  i niz drugih pratećih komplikacija i problema urbanizacije.To podrazumijeva i povećano nasilje, saobraćajne nesreće i posebno stres kao sastavni dio takvog urbanog života i faktor rizika za nastanak niza oboljenja – mentalnih, kardiovaskularnih, diabetesa, karcinoma, pretilosti itd. itd..

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije urbanizacija predstavlja izazov iz više razloga. Prije svega, glavni okidači, ili socijalne determinante zdravlja u urbanim sredinama nalaze se  izvan zdravstvenog sistema i obuhvataju fizičku infrastrukturu, dostupnost socijalnih i zdravstvenih usluga, lokalnu upravu, distribuciju prihoda itd.

Kampanja  uz moto «1000 gradova, 1000 života» će se organizirati širom svijeta u periodu od 7-11.4. 2010.

 

Globalni ciljevi kampanje su:

  • 1000 gradova: otvoriti javne prostore zdravlju, bilo da su to aktivnosti u parkovima, ulicama i trgovima, uredima, kampanje čišćenja ili zatvaranje dijelova ulice za motorizovana vozila.
  • Gradovi se pozivaju da otvore dio svojih ulica građanima zatvarajući ih za motorna vozila i ponudivši gradjanima novi prostor za fizičke aktivnosti, rekreaciju, kontrolu zdravlja, zdravu lokalnu hranu ili posjete lokalnim atrakcijama.

 

Bilten br. 22