Press "Enter" to skip to content

Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu

0

zaštita na raduSvjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu obilježava se diljem svijeta s ciljem unaprijeđenja zaštite na radu, odnosno smanjenja broja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i  bolesti u vezi s radom.

Tema 2017. je poboljšati prikupljanje i korištenje podataka sigurnosti i zdravlja na radu.

Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu obilježava se svake godine 28.04.  počev od  1996.godine.  Ovaj datum, 28. april, se širom svijeta obilježava kroz razne kampanje i kao Međunarodni dan sjećanja na stradale i povrijeđene radnike, kao aktivnost svjetskog pokreta radnika, s ciljem odavanja počasti žrtvama povreda na radu i profesionalnih bolesti.

Međunarodna organzacija rada (MRO) uključuje se u globalnu kampanju na zahtjev Pokreta sindikalnih organzacija, od 2003. godine, promovirajući stvaranje globalne preventivne kulture sigurnosti i zdravlja na radu, izvršavajući svoje obaveze i odgovornost za sprječavanje smrtnosti, povreda na radu i bolesti u vezi s radom, te osiguranjem bezbjednog povratka svojim domovima i  porodicama svim radnicima nakon radnog dana.

Širom svijeta državne institucije, sindikalne organizacije, udruženja poslodavaca, te stručnjaci sigurnosti i zdravlja na radu organizuju razne aktivnosti povodom ovoga dana.

Prateći definiciju SZO koja ukazuje da zdravlje nije samo odsustvo bolesti, promoviše se značaj prevencije povreda na radu i profesionalnih bolesti širom svijeta.

Tema Svjetskog dana sigurnosti i zdravlja na poslu 2017. godine je posvećena  doprinosu implementaciji UN ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goal) SDG, posebno cilja broj 8, fokusirajući se na kritičnu potrebu da države unaprijede svoje kapacitete prikupljanja i upotrebe pouzdanih podataka o sigurnosti i zdravlju na raduOSH (Occupational safety and health).

Važnost je naglašena prijedlogom da se kampanja provodi čitave godine, i u svim zemljama.

Teme za Dan sigurnosti i zdravlja na radu prethodnih godina:

 2002. i 2001.: Međunarodni dan sjećanja na poginule i ozlijeđene radnike

2003: Sigurnosna i zdravstvena kultura u globaliziranom svijetu

2004: Stvaranje i održavanje kulture sigurnosti

2005: Stvaranje i održavanje kulturezdravlja, zdravstvene prevencije i sigurnosti

2006: Dostojanstven rad – Siguran rad – HIV / AIDS

2007: Sigurni i zdravi radni prostori – Učinimo dostojanstven rad stvarnim

2008: Moj život, moj posao, moj siguran rad – Upravljanje rizikom u radnom okruženju

2009: Zdravlje i život na poslu: temeljno ljudsko pravo

2010: Rastući rizici i novi obrasci prevencije u mijenjajućem svijetu rada

2011: Sistem upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu: alat za kontinuirano poboljšanje

2012: Promicanje sigurnosti i zdravlja u zelenoj ekonomiji

2013 : Sprječavanje profesionalnih bolesti

2014: Sigurnost i zdravlje u korištenju kemikalija na radu

2015: Pridružite se izgradnji kulture prevencije na zaštiti i zdravlju na radu

2016: Stres na radnom mjestu: kolektivni izazov

 Učestalost i trendovi bolesti i povreda u vezi s radom

Svakim radnim danom u svijetu u prosjeku umire oko 6.300 osoba kao rezultat povrede na radu ili bolesti u vezi s radom, što godišnje predstavlja više od 2.3 miliona smrti. Godišnje se registruje oko 320 miliona nesreća na radu. Međunarodna organizacija rada ima namjeru da potakne svjesnost o dimenzijama i posljedicama nezgoda, povreda i oboljenja u vezi s radom na svjetskom novou. Također, želi da promoviše značaj sigurnosti i zdravlje svih radnika na međunarodnim skupovima, kao i da stimuliše i podrži praktične akcije na svim nivoima.

 Svijet

Veličina problema

 • Globalna nezaposlenost porasla je sa 170 milona u 2007. na oko 202 miliona u 2012., od toga oko 75 miliona mladih žena i muškaraca.
 • Gotovo 2,2 milijarde ljudi žive ispod granice siromaštva od US $ 2 i da je iskorjenjivanje siromaštva moguće samo kroz stabilna i dobro plaćena radna mjesta
 • Za globalno tržište potrebno je u 470 miliona radnih mjesta za nove sudionike na tržištu rada između 2016. i 2030. godine.

Radnici predstavljaju polovinu svjetske populacije, starosne dobi od 16 – 67 godina, koja najviše doprinosi ekonomskom i socijalnom razvoju društva. Međutim, širom svijeta, milioni muškaraca i žena  rade pod lošim i štetnim uslovima. Uprkos dostupnosti efektivnih intevencija za prevenciju uticaja velikog broja štetnosti na radu kao i metoda zaštite i promocije zdravlja na radnom mjestu, promjetne su velike razlike između pojednih država, pa i unutar njih samih, po pitanjima koja se tiču zdravstvenog stanja radnika kao i izloženosti profesionalnim rizicima.

Neke od činjenica na svjetskom nivou kojima raspolaže Međunarodna organizacija rada (MOR):

 • više od 2 miliona radnika godišnje umire od bolesti u vezi s radom
 • više od 321 milion nezgoda godišnje zbog opasnosti u vezi rada
 • svakih 15 sekundi umire jedan radnik zbog nesreće ili bolesti u vezi rada
 • svakih 15 sekundi 153 radnika u svijetu se povrijedi u nezgodi u toku obavljanja posla.

Evropa

Na osnovu podataka Evropske Agencije za statitsku (Eurostat) svekukupno je u Evropskoj zajednici u 2014. godini u prosjeku registrovano 2,3 nesreća na radu sa smrtnim ishodom na 100.000 zaposlenih (EU 28), dok je u istom vremenskom periodu zabilježeno ukupno 1.642 nesreća na radu na 100.000 zaposlenih, koje nisu rezultirale smrtnim ishodom.

 • Do 2030. godine, očekuje se da će radnici u dobi od 55 do 64 godine činiti 30% uposlenika
 • Uzrok postojanja spolne razlike u odnosu na pojavu povreda na radu se može pripisati činjenici da više muškaraca nego žena čini radnu snagu.
 • Evropska  kampanja je započeta 2016 i nastavlja se ove godine, a posvećena je zdravlju za sve, na svim radnim mjestima i za sve dobne grupe, tj radnike svih starosti.

Federacija BiH

 U Izvještaju Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2016:  zabilježeno je 1088 povreda na radu, od čega  9 smrtnih slučajeva.  Od ukupnog broja se posebno ističe broj povreda u sektoru rudarstva –  sa 943 povreda na radu,  od čega su bila 2 smrtna ishoda.

Radi usporedbe, u Izvještaju iz 2015 je bilo 1067 nesreća na radu od čega 16 smrtnih slučajeva.

Zbog neadekvatnog prijavljivanja oboljenja u vezi rada teško je doći i do zvaničnih podataka o broju i vrstama prijavljenih profesionalnih bolesti u FBiH. Odluku o listi profesionalnih bolesti, Službene novine FBiH  24/2002 potrebno je usaglasiti sa Evropskom listom (Evropska lista profesionalnih bolesti, 2003/670/EC).

Statistika stanja sigurnosti i zdravlja na radu

Indikatori stanja sigurnosti i zdravlja na radu obezbjeđuju okvir za procjenu nivoa do kojeg su radnici zaštićeni od rizika i štetnosti na radu. Oni koriste preduzećima, vladama i ostalim relevantnim sudionicima da formulišu politike i programe za prevenciju nastanka povreda na radu, profesionalnih oboljenja i smrtnih ishoda, kao i za praćenje implementacije ovih programa i skretanja pažnje na područja s povečanim rizikom kao što su određena zanimanja, vrste indistrije ili lokacije rada.

KPI (ključne pokazatelji izvedbe) moraju biti relevantni za menadžere, odnositi se na performanse sigurnosti i zdravlja na radu i trebaju biti razumljivi.

Oni obuhvataju sljedeće indikatore:

 • Indikatori kapaciteta: broj inspektora ili zdravstvenih profesionalaca koji se bave sigurnošću i zdravljem na radu
 • Indikatori aktivnosti: broj dana trajanja odgovarajućih treninga, broj obavljenih pregleda.
 • Indikatori ishoda: broj povreda na radi i porfesionalnih bolesti, broj bolesnih/povrjeđenih radnika i broj izgubljenih radnih dana

Kvalitetni OSH podaci su još uvijek teško prepoznati tj dostupni. Ovakav nedostatak trebalo bi da je izazov, potenciran od strane profesionalaca iz oblasti sigurnosti i zdravlja na radu da bi se praksa prikupljanja i upotrebe OSH indikatora realizovala na nivou i lokalne (radne i geografske) sredine kao i za zemlju u cjelini.

Dodatak tekstu

• Dobre prakse za razvoj i implementaciju nacionalnih sustava za obavještavanje i snimanje – Fact sheet (u pdf)

• Izvori podataka za poboljšavanje prikupljanja i uporabe podataka OSH – činjenični list

• Izazovi za prikupljanje pouzdanih OSH podataka – Fact sheet

 

Poveznice:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_protect/—protrav/—safework/documents/publication/wcms_546862.pdf

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_protect/—protrav/—safework/documents/publication/wcms_546701.pdf

http://www.ilo.org/safework/events/safeday/WCMS_546703/lang–en/index.htm

http://www.ilo.org/safework/events/safeday/WCMS_546862/lang–en/index.htm

http://www.ilo.org/safework/events/courses/lang–en/index.htm

 

 

Reference:

http://www.who.int/

http://www.ilo.org/safework

https://osha.europa.eu/

http://www.fuzip.gov.ba

http://www.un.org/en/