Press "Enter" to skip to content

Svjetski dan šećerne bolesti, 14. novembar/studeni 2012.

1,158

Danas u svijetu živi više od 366 miliona ljudi s dijabetesom, od toga gotovo 100 miliona ovisi o inzulinu. Dijabetes je svjetski ubica, odgovoran za preko četiri miliona smrti svake godine. Svake desete sekunde neko umire od komplikacija uzrokovanih dijabetesom.

Svjetski dan dijabetesa – šećerne bolesti obilježava se u u više od 160 zemalja svijeta, u preko 200 njezinih članica, a pod vođstvom Međunarodne federacije za dijabetes (IDF). Svjetski dan šećerne bolesti ustanovili su 1991. Međunarodna dijabetes federacija i Svjetska zdravstvena organizacija, kao odgovor na rastuću zabrinutost i brigu za oboljele od  dijabetesa. Svjetski dan šećerne bolesti postao je službeni Dan Ujedinjenih naroda 2007., usvajanjem Rezolucije Ujedinjenih naroda 61/225. Kampanja skreće pozornost svijeta i javnosti na pitanja od iznimne važnosti za dijabetes.

Ukupan broj oboljelih na 10.000 stanovnika iznosi 2,4%, što je vjerovatno potcijenjeno, ali se iz godine u godinu bilježi porast. Tome doprinosi i porast broja osoba sa riziko faktorima koje nosi nezdravi način života i koji pridonose pojavi šećerne bolesti i drugih nezaraznih hroničnih bolesti.

Vodeći faktori rizika za šećernu bolest su pretilost, sa indeksom tjelesne težine (BMI) preko >30, zastupljene u 21,5% ukupne populacije, posebno među ženama, 25,0%, muškarci, 16,5%. Veliki je broj osoba koje su fizički neaktivne-85%, sa obrnutim srazmjerom među polovima – muškarci su sa 20-ak% nešto skloniji tjelesnim aktivnostima, prema tek 12% žena. Slično je i sa ostalim riziko faktorima, poput pušenja i konzumiranja alkohola, koji pored genetske predispozicije mogu doprinijeti i pojavi šećerne bolesti.

Situacija još alarmantnija među mladima

Na žalost, registracija oboljelih nije i odraz stvarnog stanja. U FBiH je 17% prekomjerno težih u skupini najmlađih (djeca do pet godina starosti-MICS, istraživanje 2006), što je porast u odnosu na prethodna istraživanja (2000), i rezultat je zanemarivanja prakse dojenja, kao osnove za ranu, jeftinu uravnoteženu i zdravu ishranu. Djeca školske dobi (11-13 godina), pokazuju da njih 16% nikada ne doručkuje radnim danima, ali da svakodnevno konzumira slatkiše (čak 54% djece), razne vrste «grickalica» (49,8% djece), a gazirana bezalkoholna i druga slatka pića svakodnevno pije 37,3% djece (HBSC – Istraživanje zdravstvenog ponašanja školske djece, 2002). U školskoj dobi je u slobodno vrijeme svakodnevno fizički aktivno samo 31% djece, a 16,2% djece ima neku fizičku aktivnost jedanput mjesečno ili manje. Istovremeno, sve je veća zastupljenost sjedećeg, pasivnog zabavljanja – 50,4% djece gleda televiziju dva do četiri sata dnevno, a njih 11,7% gleda televiziju sedam i više sati dnevno radnim danima, dok postotak djece koja gledaju televiziju sedam i više sati vikendom, iznosi čak 18%.

Tokom 2011. godine u FBiH je započelo i četvrto po redu istraživanje multiplih pokazatelja (MICS), koje će dati novi uvid u kretanje i trendove stanja uhranjenosti i prakse dojenja, te uhranjenosti namlađih (do pet godina starosti)

Zaštitimo našu budućnost je ovogodišnji slogan Svjetskog dana dijabetesa, a kampanja koja se tim povodom provodi ima za cilj podići svijest o značaju problema i usmjeriti aktivnosti ka zaštiti zdravlja budućih generacija. Poseban akcent je stavljen na djecu i mlade, na promoviranje, obrazovanje i informiranje o mjerama prevencije, što takođe treba da potakne i uključi lokalne zajednice da prepoznaju važnost razvoja svijesti o rizicima i opasnostima od dijabetesa. Cilj je izgraditi svijest među djecom i mladima, znakove upozorenja i faktore rizika za dijabetes, te da je u mnogim slučajevima dijabetesa tipa 2 moguće spriječiti kroz zdravu prehranu i tjelesnu aktivnost. Ovogodišnja kampanja nosi tri ključne poruke:

1. Pristup osnovnom obrazovanju za sve

  • Javnost mora biti svjesna potrebe za ranim prepoznavanjem dijabetesa i kako ga spriječiti, kao i ozbiljnim zdravstvenim posljedicama bolesti.
  • Svi ljudi sa dijabetesom i oni sa rizikom od dijabetesa, bez obzira gdje žive, imaju pravo da uče o dijabetesu, kako se može spriječiti dobijanje, kako se može učinkovito upravljati njime i kako pristupiti obrazovnim i drugim kliničkim resursima.

2. Način na koji živimo stavlja nas pred rizik

  • Tip 2 dijabetes je čest i ozbiljan globalni zdravstveni problem, koji se, za većinu zemalja, razvio zajedno sa brzim kulturnim i društvenim promjenama, starenjem populacije, povećanom urbanizacijom, promjenama prehrambenih navika, smanjenom tjelesnom aktivnošću, i drugim nezdravim ponašanjima.
  • Promjene u životnom ponašanju i socijalno odgovorne politike u društvu mogu promovirati zdrav stil života i spriječiti dijabetes tipa
  • Postoji uvjerljiv dokaz da se dijabetes tipa 2 može spriječiti savjetovanjem o prehrani

3. Osobe sa šećernom bolesti suočavaju se sa  stigmom i diskriminacijom

  • Osobe sa dijabetesom suočavaju se sa stigmom i diskriminacijom, sprječavajući ih da imaju aktivnu ulogu u društvu.
  • Povećanje svijesti o dijabetesu i smanjenje stigme, prevazilaženje mitova i zabluda, važni su elementi u brizi i prevenciji dijabetesa.

U povodu obilježavanja Svjetskog dana dijabetesa, 14.11.2012. godine  u jednom broju apoteka u kantonima FBiH(JU Apoteke Sarajevo, privatne apoteke Lupriv, Denida, i apoteke u Ze-Do kantonu),kao i u nekim drugim  apotekama  bit će organizirano besplatno mjerenje šećera u krvi.Takođe, tokom kampanje,  Zavod za javno zdravstvo FBiH će distribuirati apotekama i drugim zdravstvenim ustanovama zdravstveno-promotivni materijal(leci i posteri) s porukama  o liječenju i prevenciji dijabetesa.U zdravstveno promotivnu kampanju u FBiH aktivno će učestvovati kantonalni zavodi za javno zdravstvo,  udruženja dijabetičara,  Međukantonalna i kantonalne farmaceutske komore.U sklopu obilježavanja Svjetskog dana dijabetesa u suradnji sa udruženjem oboljelih od dijabetesa u FBiH u periodu od 16. do 18.11. u Mostaru će se održati Prvi dijabetološki kongres u FBiH sa međunarodnim učešćem.