Press "Enter" to skip to content

Svjetski dan nepušenja 2016. – “Spremni za standardizirano pakovanje duhanskih proizvoda”

0

pusenjeJoš od 1987. godine, na inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), 31. maj/svibanj   u zemljama širom svijeta obilježava se kao Svjetski dan nepušenja. To je dan na koji se svim relevatnim ustanovama  u vladinom i nevladinom sektoru, javnosti i građanima želi skrenuti pažnja na potrebu zajedničkog djelovanja u cilju zaštite  zdravlja stanovništva i zajednice od posljedica pušenja.

Tokom godina, odlukom SZO mjenjala se tematska orjentacija  Svjetskog  dana nepušenja, od usmjeravanja pažnje na zdravstvene posljedice pušenja i trendove oboljenja i smrtnosti uzrokovanih pušenjem, preko zaštite od pasivnog pušenja i promocije prostora bez duhanskog dima, politike cijena i poreza na duhanske proizvode do eliminacije nelegalne trgovine i prometa duhanskih proizvoda.

Ove godine, odlukom SZO i Sekretarijata Okvirne Konvencije o kontroli duhana, Svjetski dan nepušenja posvećen je značaju aktivnosti koje zemlje članice SZO trebaju poduzeti za pripremu uvođenja standardiziranog izgleda vanjskih pakovanja duhanskih proizvoda. U skladu sa Okvirnom Konvencijom o kontroli duhana uvođenje standardiziranog izgleda  pakovanja duhanskih proizvoda se odnosi na mjere zabrane korištenja bilo kakvog loga, boja, imidža proizvoda ili promotivnih informacija na vanjskim pakovanjima duhanskih proizvoda,  osim naziva i vrste duhanskog proizvoda u standardiziranoj boji i fontu slova.

Za svaku zemlju članicu SZO koja je potpisala i ratificirala Okvirnu Konvenciju o kontroli duhana (FCTC) preporučuje se usvajanje standardiziranog pakovanja duhanskih proizvoda u skladu sa Vodičima za implementaciju člana 11 (pakovanje i etiketiranje duhanskih proizvoda) i člana 13 (reklamiranje, promocija i sponzorstvo od strane duhanske industrije) ovog značajnog dokumenta.

Zašto je bitan izgled pakovanja duhanskih proizvoda ?

Po SZO, pakovanja duhanskih proizvoda predstavljaju pokretne reklamne postere i aktivnosti koje promoviraju potrošnju duhanskih proizvoda. Proizvođači duhanskih proizvoda određenim načinom i stilom pakovanja duhanski proizvod nastoje  učiniti privlačnijim i na taj način promovirajući pušenje, kako bi se  pažnja potrošača na taj način zapravo  preusmjerila  sa činjenica navedenih u upozorenjima o posljedicama pušenja, i stvorilo ubjeđenje da je neki duhanski prozvod manje štetan po zdravlje u odnosu na druge.

Kada bi se sa pakovanja duhanskih proizvoda odstranio dizajn, boje i „reklamno upakovane“ poruke ostalo bi pakovanje proizvoda koji izazivaju ovisnost i ubijaju svake godine oko 6 miliona pušača širom svijeta, ugrožavajući zdravlje miliona ljudi  koji nisu pušači usljed posljedica pasivnog pušenja . [1]

 Šta zapravo znači standardizirano pakovanje ?

Standardizirano pakovanje duhanskih prozvoda predstavlja pakovanje u crno-bijeloj kombinaciji boja ili drugoj kontrastnoj kombinaciji dvije boje u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, pri čemu pored upozorenja o štetnosti pušenja po zdravlje i poreznih markica tekst ne smije sadržavati ništa više osim naziva i vrste duhanskog proizvoda, naziv proizvođača i kontakt informacije te količinu proizvoda u pakovanju, bez upotrebe loga i/ili reklamnih poruka.

Tekst na pakovanjima duhanskih proizvoda mora biti preporučenog fonta i veličine slova kao i oblik pakovanja. Nije dozvoljeno reklamiranje ili promocija u unutrašnjosti niti na vanjskoj površini pakovanja duhanskih proizvoda, kao ni na pojedinačnim cigaretama ili drugim duhanskim proizvodima.[2]

Implementacija standardiziranih pakovanja duhanskih proizvoda na globalnom planu

U skladu  sa Okvirnom Konvencijom o kontroli duhana, cilj uvođenja standardiziranih pakovanja duhanskih proizvoda predstavlja [3]:

  • Smanjenje mogućeg efekta atraktivnosti pakovanja duhanskog proizvoda
  • Eliminacija utjecaja pakovanja duhanskih proizvoda kao oblik reklamiranja  i promocije duhanskih proizvoda
  • Ukazivanje na efekat kojim dizajn i oblik pakovanja duhanskog prizvoda može stvarati utisak da je određeni duhanski proizvod manje štetan po zdravlje u odnosu na druge
  • Jačanje vidljivosti, razumjevanja i utjecaja upozorenja o posledicama pušenja po zdravlje.

U decembru  2012. godine, Australija je postala prva zemlja u svijetu koja je potpuno uvela standardizirani izgled pakovanja duhanskih proizvoda, dok su tokom maja 2016. godine u Europskom regionu SZO u Francuskoj, Irskoj, te Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske  usvojeni  zakoni koji definiraju preporučeni izgled pakovanja duhanskih proizvoda. I u drugim zemljama su u toku intezivne aktivnosti na pripremi nacionalnih zakonodavstava iz ove oblasti.

Preporuke SZO

• Od strane relevantnih ustanova i donosioca odluka, traži se razmatranje izrade i usvajanja zakonodavstva koji regulišu standardizirani izgled pakovanja duhanskih proizvoda kao sastavni dio nacionalnih mehanizama kontrole duhana

• Ovaj složeni proces treba biti sastavni dio akcionog plana strateških dokumenata i prioriteta iz oblasti kontrole duhana svake zemlje članice SZO

• Sa ciljem podrške uvođenju standardiziranog pakovanja duhanskih proizvoda, preporučuje se jačanje provedbe dodatnih mjera kao što su upozorenja o štetnosti pušenja na pakovanjima duhanskih proizvoda, zabrana reklamiranja ili pakovanja na način koji ostavlja mogućnost shvatanja da je određeni duhanski proizvod manje štetan od drugih, uvođenje kompletne zabrane reklamiranja, promocije i sponzorstva od strane duhanske industrije

• Donosioci odluka i relevantne ustanove u oblasti kontrole duhana trebaju definirati mehanizme sprječavanja utjecaja duhanske industrije u skladu sa sadržanim u članu  5.3 Okvirne Konvencije o kontroli duhana SZO i vodičima za implementaciju ovog značajnog dokumenta ( FCTC) .

Osvrt na situaciju u Federaciji BiH

Učestalost pušenja kao bolesti ovisnosti

Prema  rezultatima  Studije o stanju zdravlja stanovništva  Federacije  BiH urađenoj  2012. godine od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH,  pušenje je  još uvijek vodeća bolest ovisnosti stanovništva u Federaciji BiH.

Stalno pušenje potvrđuje 44,1% odraslih  ispitanika, od čega 56,3% muškaraca a 31,6% žena. U odnosu na dnevno konzumiranje cigareta, pušači u FBiH dnevno popuše u prosjeku 16,9 cigareta, nešto više muškarci (18,2 cigareta) u odnosu na žene (14,8 cigareta ) i to najviše u  dobnoj skupini 45-54 god. (17,8 cigareta).

Također, bilježi se izloženost pasivnom pušenju u kući kod preko polovine ispitanika u FBiH (54,1%),  ispod polovine ispitanika u FBiH (44,4%) navodi izloženost pasivnom pušenju na radnom mjestu, a preko polovine ispitanika u FBiH (52,7%) navodi izloženost pasivnom pušenju  na javnom mjestu.

U obolijevanju stanovništva u Federaciji BiH dominiraju nezarazne bolesti (94%), potom ozljede (3%) i zarazne bolesti (3%). Među nezaraznim bolestima najveće učešće imaju  bolesti srca i krvnih sudova,  maligne neoplazme, dijabetes i kronične respiratorne bolesti, za čiji  nastanak i razvoj su usko vezani faktori rizika po zdravlje kao što su nezdrava ishrana, fizička neaktivnost, pušenje i konzumacija alkohola.

Upozorenja o štetnosti pušenja

U skladu sa obavezama preuzetim donošenjem odluke o ratifikaciji Okvirne Konvencije i kontroli duhana od strane BiH iz 2009. godine, od strane Federalnog ministarstva zdravstva u 2011 god. donesen je Zakon o ograničenoj potrošnji duhanskih proizvoda u Federaciji BiH, nakon čega je slijedila izrada i usvajanje Pravilnika o vanjskom označavanju pakovanja duhanskih proizvoda.

Po navedenom  Zakonu i Pravilniku na vanjskim pakovanjima duhanskih proizvoda moraju biti navedene sljedeće informacije vezane za upozorenja o štetnosti pušenja :

  • Tačne količine katrana, nikotina i CO u duhanskom proizvodu
  • Obavezna tekstualna  upozorenja o štetnim posljedicama pušenja po zdravlje
  • Opća upozorenje iz Zakona glase: “Pušenje je štetno za zdravlje”  “Pušenje ubija“, “Pušenje ozbiljno šteti Vama i drugima oko Vas “  moraju  biti označena  na prednjoj strani svakog originalnog pojedinačnog pakovanja duhanskih proizvoda koje se nalazi u prometu, tako da pokriva najmanje 35 % prednje površine pakovanja
  • Posebna upozorenja iz ovog Zakona su: “Pušenje  uzrokuje rak pluća“, “Pušenje uzrokuje srčani udar“, “Pušenje uzrokuje moždani udar“,„Pušenje u trudnoći šteti zdravlju Vašeg djeteta“ i moraju  biti označena na poleđini svakog originalnog pojedinačnog pakovanja duhanskih proizvoda koje se nalazi u prometu, tako da pokriva najmanje 50% spoljne površine svakog originalnog pojedinačnog pakovanja duhanskih proizvoda.

 

 

 


[1] 31May:World No Tobacco day,  www.who.int/world-no-tobacco-day

 

[2] Guidelines for Implementation of Article 11 (Packaging and labelling of tobacco products) of the WHO Framework Convention on Tobacco Control, paragraph 46. 2

 

[3] Guidelines for implementation of Article 13 (Tobacco advertising, promotion and sponsorship) of the WHO Framework Convention on Tobacco Control, paragraph 16.