Press "Enter" to skip to content

Svjetski dan hrane

777

 

World Food DayTema ovogodišnjeg Svjetskog dana hrane, koji se obilježava 16. oktobra i nosi naziv „Porodične farme-  hrane svijet i brinu o zemlji“, posvećena je malim porodičnim farmama. Tema je izabrana s ciljem da se ukaže na ulogu koju porodične farme imaju u smanjenju i eliminaciji gladi i siromaštva, u obezbjeđenju zaliha hrane, poboljšanju životnog standarda, upravljanju  prirodnim resursima i zaštiti okoline i postizanju održivog  razvoja, posebno u ruralnim područjima.

Kada je u pitanju Federacija Bosne i Hercegovine, podaci vezani za stanje uhranjenosti govore da problemi vezani za neodgovarajuću ishranu značajno opterećuju zdravlje populacije.

S obzirom da je u posljednjih nekoliko dekada došlo do dubinskih promjena u načinu na koji se hrana proizvodi, svakako treba ukazati i na prednosti uzgoja na porodičnim farmama u smislu smanjenja rizika vezanih za sigurnost hrane, koji u industrijskoj proizvodnji postaju sve prominentniji. Ovi rizici se posebno odnose na izloženost pesticidima, upotrebu antibiotika i pojavu rezistentnih bakterija, upotrebu hormona u animalnom uzgoju itd.

Treba ukazati i na drugi aspekt vezan za ishranu, zbog kojeg male porodične farme imaju poseban javnozdravstveni značaj, a odnosi se na upražnjavanje zdrave ishrane i pravljenje zdravih izbora pri odabiru hrane. Prisustvo malih gazdinstava i način na koji se na malim farmama uzgaja, bere i transportuje hrana, te raspoloživost i dostupnost lokalno uzgojene hrane na tržištu, pružaju više moćnosti da se konzumira  kvalitetnija odnosno zdravija hrana.

Uzimajući u obzir  zdravstveni značaj i ostale dobrobiti koje donose porodične farme, njihovom razvoju i održivosti potrebno je pružiti sveobuhvatnu društvenu potporu.