Press "Enter" to skip to content

Svjetski dan borbe protiv šećerne bolesti

914

14. novembar/studeni

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije(SZO)  u svijetu je oko 180 miliona ljudi oboljelo od šećerne bolesti (dijabetesa). Ukoliko se ne poduzmu značajni koraci prvenstveno u prevenciji, a potom i liječenju, te sprečavanju komplikacija dijabetesa, procjenjuje se da će se taj broj udvostručiti do 2030. godine

U Federaciji BiH, kao i u mnogim drugim zemljama, posljednjih godina raste broj oboljelih. Prema podacima ambulantno-polikliničkog morbiditeta u 2008. godini prevalenca dijabetesa je iznosila 1,9%, što je vjerovatno podcijenjeno, pa je Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH u pripremi ponovnog uvođenja registra.

Šećerna bolest predstavlja jedan od faktora rizika za razvoj niza bolesti cirkulatornog sistema, a zbog niza komplikacija kao što su sljepilo, amputacija ekstremiteta, srčani infarkt, moždani udar itd. značajno smanjuje kvalitet života oboljelih.

Zbog svega navedenog, šećerna bolest ima veliki javno zdravstveni značaj. Stoga će Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH u saradnji sa Udruženjem dijabetičara Kantona Sarajevo i nevladinom organizacijom «Partnerstvo za javno zdravlje», učestvovati u obilježavanju ovog značajnog datuma, za koju priliku će se organizovati predavanja, vršiće se kontrola šećera u krvi na za to predviđenim punktovima, podjela edukativnih materijala o prevenciji i tretmanu šećerne bolesti itd.