Press "Enter" to skip to content

Svjetski dan borbe protiv raka

735

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, svake godine u svijetu  od raka oboli više od 12 miliona ljudi, a 7,6 miliona umre od ove opake bolesti.

Više od dvije trećine malignih bolesti nastaje pod utjecajem faktora koji su rezultat savremenog života, što je i razlog da su ove bolesti u porastu u razvijenim zemljama.

U Federaciji Bosne i Hercegovine ukupan broj novodijagnosticiranih bolesnika s invazivnim rakom (bez raka kože) u 2008. je iznosio 3.813 (2.035 muškarca i 1.778 žena). Stopa obolijevanja je iznosila 163,8/100.000 (178,3/100.000 za muškarce i 149,3/100.000 za žene).

Među vodećim uzrocima smrti tokom 2008. godine, odmah poslije oboljenja cirkulatornog sistema, su neoplazme ( 19,1%), pa su skoro tri četvrtine svih uzroka smrti iz ove dvije grupe. Navedena oboljenja su posebno povezana sa visokom prevalencom faktora rizika (pušenje, gojaznost, nepravilna ishrana, fizička neaktivnost, itd)

Mortalitet od malignih neoplazmi

Pet vodećih uzroka smrti od malignih neoplazmi 2008. isti su kao i prethodnih godina: maligne neoplazme bronha i pluća sa 25,1%, maligne neoplazme želuca (8,4%), te maligne neoplazme jetre i intrahepatalnih žučnih vodova (6,9%). (Tabela 3)

Tabela 3: Vodeće maligne neoplazme kao uzroci smrti  u FBiH 2007. i 2008. (po oboljenjima)

Dijagnoza i šifra oboljenja 2007. 2008.
broj umrlih rang index % stopa/  1000 broj umrlih rang index % stopa/  1000
Maligne neoplazme (M.n.) bronha i pluća (C34) 978 1 26,3 0,5 962 1 25,1 0,4
M.n. jetre i intrahepatalnih žučnih vodova (C22) 275 2 7,4 0,2 265 3 6,9 0,1
M.n. želuca (C16) 273 3 7,4 0,2 319 2 8,4 0,1
M.n. dojke (C50) 217 4 5,9 0,1 206 4 5,4 0,1
M.n. pankreasa (C25) 201 5 5,4 0,1 185 5 4,8 0,1
Ostale maligne neoplazme 1.770 47,7 0,8 1.883 49,4 0,8
Ukupno maligne neoplazme 3.714 100 1,6 3.820 100% 1,6

Vodeće maligne neoplazme, kao uzroci smrti muškaraca su maligne neoplazme bronha i pluća sa 33,3%; slijede maligne neoplazme želuca (8,6%), te jetre i intrahepatalnih žučnih vodova (6,2%). U odnosu na prethodne godine, među vodećim se pojavljuju maligna neoplazma prostate i maligna neoplazma mozga.

Kod žena, vodeći uzrok smrti od malignih neoplazmi su maligne neoplazme dojke sa 13,2%, maligne neoplazme bronha i pluća (13,1%), te probavnih organa. Kao i kod muškaraca, u mortalitetu žena od malignih neoplazmi, među vodećim se pojavljuje maligna neoplazma mozga sa 4,5%.

U toku 2008. od malignih neoplazmi limfoidnog tkiva i hematopoetskih organa (C81-C96), u koje spadaju leukemije, umrlo je 187 lica, što je za 11,8% više nego 2007.

(Iz Izvještaja o zdravstvenom stanju stanovništva i zdravstvenoj zaštiti u FBiH, 2008. godine)