Press "Enter" to skip to content

31. maj/svibanj 2009. – Svjetski dan borbe protiv pušenja

1,549

POKAŽIMO ISTINU-SLIKOVNIM UPOZORENJIMA SPASIMO ŽIVOTE

Pušenje je vodeći preventabilni uzrok smrti. Više od pet miliona ljudi svake godine umre uslijed posljedica pušenja – više nego od HIV/AIDSa, malarije i TBC zajedno. To je jedini legalan proizvod koji ubija kada se koristi u skladu sa namjerom proizvođača. Skoro polovina svih pušača će umrijeti od bolesti koje su povezane sa duhanskim proizvodom. Dim iz tuđe ruke (pasivno pušenje), takodjer, šteti svima koji su mu izloženi.

posters-teeth-100Slično drugim zemljama u cetralnoj i istočnoj Europi, i u Federaciji BiH pušenje predstavlja jedan od značajnijih javno zdravstvenih izazova.  Po podacima redovne zdravstveno statističke evidencije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH bilježi se trend uvećanja oboljevanja od bolesti i stanja direktno povezanih sa štetnim efektima duhana, kao što su bolesti srca i krvnih sudova, obstruktivna oboljenja respiratornog sistema, maligne neoplazme bronha i pluća, itd.

Sve više i više zemalja pokušava obuzdati ovu epidemiju zahtijevajući da se na pakovanjima duhanskih proizvoda grafički prikažu opasnosti duhana, što je inicirala i Okvirna konvencija SZO za kontrolu duhana. Dakle, slikovna zdravstvena upozorenja, su tema ovogodišnjeg Svjetskog dana bez pušenja. Upozorenja na pakovanju cigareta spadaju medju najjače sredstvo odbrane protiv globalne epidemije pušenja.

Duhanske kompanije troše svake godine milione dolara kako bi nove korisnike pretvorile u ovisnike, a spriječile sadašnje pušače da prekinu. Kroz reklame i promotivne kampanje, uključujući korišćenje brižljivo dizajniranih pakovanja, duhanska industrija nastavlja da skreće pažnju sa smrtonosnih posljedica svojih proizvoda. Efikasna zdravstvena upozorenja, naročito ona koja sadrže slike, dokazano je da motiviraju korisnike da prestanu s pušenjem i da smanjuju privlačnost pušenja za sve one koji još nisu postali ovisnici

U veljači ove godine na svojoj 38. sjednici Povjerenstvo za vanjske poslove Zastupničkog doma Parlamentarne skupćine Bosne i Hercegovine dalo je pozitivno mišljenje Zastupničkom domu o ratifikaciji Okvirne konvencije o kontroli duhana. Također, na svojoj 54. sjednici, od 17. ožujka 2009. godine Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o ratifikaciji Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana.Ove odluke su veoma značajne za  dalju pravnu regulativu i kontrolu  širenja  ove zdravstvene pošasti u našoj zemlji.

Konvencija je dokument kojim se želi zaštiti javno zdravlje od posljedica koje nastaju upotrebom duhanskih proizvoda. Sve zemlje, potpisnice, se obvezuju da će svoja nacionalna zakonodavstva uskladiti u cilju zaštite zdravlja sa odredbama koje sveobuhvatno zabranjuju reklamiranje, promidžbu i sponzoriranje duhanske industrije, zabranu upotrebe termina “light” i ultra light, zaštititi građane od izloženosti duhanskom dimu na radnim mjestima, u sredstvima javnog prijevoza i na javnim mjestima i predviđa niz drugih oštrih mjera u interesu zaštite javnog zdravlja od posljedica koje uzrokuje konzumacija duhana.( BILTEN br. 21).