Press "Enter" to skip to content

Svjetski dan HIV/AIDS-a 2017.

0

Prvi decembar/prosinac, Svjetski dan  HIV/AIDS-a, obilježava se svake godine s ciljem podizanja svijesti o pandemiji AIDS-a, uzrokovanoj širenjem HIV infekcije. Obilježavanje ovog dana predstavlja priliku za ljude diljem svijeta da se ujedine u borbi protiv HIV infekcije, da pokažu potporu osobama koje žive s HIV infekcijom, i da se prisjete onih koji su umrli od posljedica bolesti. HIV nastavlja biti vodeće globalno javnozdravstveno pitanje, sa oko 36,7 miliona ljudi koji žive sa HIV infekcijom na kraju 2016. godine i 1,8 milijuna novoinficiranih osoba u 2016. godini. U istoj godini, 1,0 milijun ljudi je umrlo od uzroka povezanih s HIV-om globalno.

Osnovna tema ovogodišnje kampanje je „Moje zdravlje, moje pravo“, s fokusom na pravo na zdravlje i izazove s kojima se suočavaju ljudi diljem svijeta u ostvarivanju svojih prava. To uključuje pravo na prevenciju i liječenje, donošenje odluka o vlastitom zdravlju i liječenje s poštovanjem i dostojanstvom, i bez diskriminacije. Ukoliko je pravo osobe na zdravlje ugroženo, tada često nije u stanju učinkovito spriječiti bolest, uključujući HIV, ili dobiti pristup liječenju i njezi. Većina marginaliziranih osoba u društvu ima često najmanji pristup pravu na zdravlje, te su i najosjetljivi na HIV infekciju.

Pod sloganom “Svi se računaju”, Svjetska zdravstvena organizacija će se zalagati za pristup sigurnim, efikasnim, kvalitetnim i pristupačnim lijekovima, uključujući lijekove, dijagnostiku i druge zdravstvene proizvode, kao i usluge zdravstvene zaštite za sve ljude u potrebi, a takođe i osigurati zaštitu od finansijskih rizika. 

Epidemiologija HIV infekcije i AIDS-a u Federaciji Bosne i Hercegovine

U razdoblju od 1992. godine do kraja 2017. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine (Federacija BiH) registrirana je 201 osoba kojoj je dijagnosticirana HIV infekcija. Među njima su 93 osobe oboljele od AIDS-a (Grafikon 1).  U istom razdoblju, 47 oboljelih osoba je umrlo. Među zaraženim osobama 85% je muškog spola. Najveći broj HIV slučajeva registrira se u dobnoj skupini od 30-39 godina (32%), zatim u dobnim skupinama od 40-49 godina i 25-29 godina (22%) (Grafikon 2). U posljednjih pet godina u Federaciji BiH prosječno se registrira 13 novih slučajeva infekcije HIV-om, što čini stopu od 6 slučajeva na milijun stanovnika, odnosno predstavlja nisku razinu HIV epidemije.

Grafikon 1. Broj registriranih slučajeva infekcije HIV-om i AIDS-a, Federacija BiH 1992-2017.

U 2017. godini, u Federaciji BiH registrirano je 5 novih slučajeva zaraze HIV-om, a slučajevi AIDS-a nisu registrirani.

Grafikon 2. Dob i spol registriranih HIV slučajeva, Federacija BiH 1992-2017. (kumulativ).

Grafikon 3. Registrirani HIV slučajevi, prema načinu prijenosa i godini prijavljivanja, Federacija BiH 1992-2017.

Prema načinu prijenosa u ukupnom broju slučajeva, dominantan način zaražavanja HIV-om bio je nezaštićeni spolni odnos, i to homoseksualni (muškarci koji imaju spolne odnose s muškarcima-MSM) s 45,8% i heteroseksualni s 42,9%. U posljednjih nekoliko godina, zabilježen je porast infekcije HIV-om među MSM populacijom, s najvećim zabilježenim brojem slučajeva u 2016. godini (14 slučajeva). Za 7,5% slučajeva način zaraze HIV-om je bio injekcionim korištenjem droga (nesterilan pribor).