Press "Enter" to skip to content

SVJETSKI DAN BORBE PROTIV AIDS-a, 1. decembar/prosinac

1,567

Svjetski dan borbe protiv AIDS –a, 1. decembra/prosinca, okuplja ljude, vlade, te nevladine i zdravstvene institucije iz cijelog svijeta s ciljem podizanja svijesti o HIV / AIDS-a, poticanje na prevenciju i liječenje, te iskazivanje  međunarodne solidarnosti sa oboljelim širom svijeta.

Prema podacima rutinske statistike, u  BiH je od registriranja prvog slučaja HIV/AIDS-a (1986.g) do zaključno sa prvih jedanaest mjeseci 2012.godine, ukupno registrirana 221 osoba sa HIV infekcijom, od kojih 120 u stadiju AIDS-a . U Federaciji su u tom razdoblju registrirane 133 osobe sa HIV infekcijom , od kojih 74 u stadiju AIDS-a.

Bosna i Hercegovina je zemlja s niskim stupnjem HIV epidemije, ali okolnosti u zemlji (loši socioekonomski uvjeti, visoka nezaposlenost, nedovoljna obrazovanost stanovništva naročito po pitanju transmisije HIV-a i spolno prenosivih infekcija, porast narkomanije, porast kriminala, prostitucija, trgovina ljudima, migracije, stigma, diskriminacija, nepoznavanje teško dostupne populacije izložene povećanom riziku), predstavljaju potencijalnu opasnost od širenja HIV-a i u narednom razdoblju.

Dominantni način prijenosa HIV-a u BiH je spolnim putem: heteroseksualnim (52%), homo-biseksualnim (28,5%) odnosno injektiranjem droga (9,5%). U FBiH, dominantni put prijenosa HIV infekcije je, takodjer, heteroseksualni (52,6%), zatim homo/biseksualni (30,8%), te injekciono korištenje droga (11,2%). Populacione skupine izložene povećanom riziku od HIV/AIDS-a su muškarci koji imaju seks sa muškarcima, seksualne radnice, injekcioni korisnici droga, mobilna, populacija koja se promiskuitetno ponaša .

Među zaraženima,  i dalje dominiraju muškarci – 81%, a najveći broj infekcija se  registrira  u dobnoj skupini od 20 do 29, odnosno 40-49 godina.

 

U prvih jedanaest mjeseci ove godine prijavljena su 24 nova slučaja zaraze HIV-om (od kojih 4 oboljela od AIDS-a) što čini prosjek od 6 slučajeva na milijun, što je npr. 9,5 puta manje od EU prosjeka novootkrivenih s HIV infekcijom.Od AIDS-a je ove godine umrla jedna osoba.

Zadnje dvije godine prosječno se  registrira 25-26 inficiranih HIV-om, najviše u populaciji sa rizičnim ponašanjem (u prvom redu  MSM).

U prevenciji transmisije i daljeg širenja HIV infekcije posebno je značajno rano otkrivanje i kontrola , u čemu posebno važnu ulogu ima dostupnost DPST usluga-usluga dobrovoljnog i povjerljivog savjetovanja i testiranja kroz DPST centre.

„ Kako doći do nule“

Od 2011. do 2015. godine, dakle i ove godine, iz Svjetske zdravstvene organizacije najavljuju, Svjetski dan AIDS-a ima samo jedan cilj: «Kako doći do nule:

  • nule novozaraženih HIV-om;
  • nule  smrtnih slučajeva povezanih  s AIDS-om;
  • nule diskriminacije prema inficiranim  HIV-om».

 

Kampanja Svjetskog dana  protiv AIDS-a posebno se fokusira na “nula smrtnih slučajeva povezanih s AIDS-om”  što znači usavršavati i unapređivati metode  što većeg i šireg pristupa lijekovima i liječenju za sve;  To je ujedno i poziv  vladama širom svijeta da daju političku, ekonomsku i svaku drugu podršku za djelovanje u tom pravcu.

Strategija se temelji na najnovijim dostignućima u prevenciji i liječenju.

Prema posljednjem izvještaju  UN pandemija AIDS-om u svijetu je na zalasku zbog boljeg pristupa lijekovima koji liječe simptome i blokiraju virus ljudske imunodeficijencije (HIV) koji izaziva bolest te da je cilj konačnog iskorijenjivanja epidemije AIDS-om potpuno ostvariv.
Danas u svijetu oko 34 milijuna ljudi  živi sa HIV-om, i broj  zaraženih i umrlih se smanjuje.

U BiH se kontinuirano provode mjere praćenja,sprječavanja, suzbijanja i liječenja HIV infekcije i AIDS-a. Tome značajno doprinosi program „Koordinirani državni odgovor na HIV/AIDS i tuberkulozu podržan od Globalnog fonda.  BiH je među evropskim državama s najnižim stupnjem epidemije HIV-a.

 

Od 2004. godine, na području FBiH djeluju  centri za besplatno, dragovoljno, povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV i hepatitis C(DPST), što predstavlja važnu mjeru u borbi protiv HIV/AIDS-a i hepatitisa C.

Zbog prirode infekcije, vеćinа HIV pоzitivnih оsоbа nе znа svој stаtus, a oboljeli od AIDS-a su stigmаtizirani, disкriminirani i sоciјаlno mаrginаlizirani zbog čega je Zavod za javno zdravstvo uz podršku Global fonda i UNDPa, pokrenuo niz istraživanja, čime se intenziviralo traženje inficiranih osoba kako bi se poboljšao nadzor nad ovom infekcijom i dale preporuke Vladi o poduzimanju efikasnijih preventivnih mjera i dostizanju nule umrlih od AIDS-a, kako se to,  globalno, očekuje u Svjetskoj zdravstvenoj organizacijii (SZO)

Jedno od posljednjih istraživanja je i „Istraživanje rizičnog ponašanja u odnosu na HIV prevalencu među grupama pod povećanim rizikom“ kao i istraživanje o HIV stigmi i diskriminaciji među zdravstvenim radnicima u javnom i privatnom zdravstvenom sektoru“. Istim povodom,  radi boljeg nadzora i prevencije HIV/AIDS-a u Zavodu za javno zdravstvo FBiH u Mostaru je uspostavljen Resursni centar za HIV/AIDS.