Press "Enter" to skip to content

Svjetski dan bez duhanskog dima

1,237

31.maj/svibanj

DUHAN-MARKETING-ŽENE

Svjetska zdravstvena organizacija svake godine 31. maja obilježava kao Svjetski dan bez duhanskog dima, ukazujući na zdravstvene rizike koji su povezani sa pušenjem i zalažući se za smanjenje konzumacije duhanskih proizvoda, i koji su drugi uzrok smrtnosti na globalnom nivou (iza hipertenzije) a odgovorni su za ubistvo jedne od deset odraslih osoba u svijetu.

Kontrola epidemije pušenja među ženama predstavlja značajan dio svake sveobuhvatne strategije za kontrolu pušenja. Svjetski dan bez duhanskog dima 2010. treba posebno da privuče pažnju na štetne efekte marketinga duhanskih proizvoda na žene i djevojke. Takođe bi trebalo da naglasi potrebu da skoro 170 potpisnika Okvirne konvencije SZO o kontroli pušenja potpuno zabrani reklamiranje duhanskih proizvoda, kao i promociju i sponzorstvo u skladu sa zakonskim principima.. Okvirna konvencija SZO, koja je stupila na snagu 2005. a koju su prihvatile i OUN i EU i mnoge druge međunarodne organizacije i institucije, između ostalog, izražava zabrinutost  «zbog povećanja pušenja i drugih oblika konzumiranja duhana među ženama i mladim djevojkama širom svijeta».

Od 1 milijarde pušača  u svijetu žene čine oko 20%.  Međutim, ovaj broj sve više raste. Stope pušenja kod muškaraca su se zaustavile, dok kod žena one i dalje rastu. Žene su sada glavni cilj duhanske industrije jer među njima treba regrutovati nove korisnike koji će zamijeniti skoro polovinu sadašnjih pušača koji će umrijeti prije vremena zbog bolesti izazvanih pušenjem.

Specijalno zabrinjavajući je porast broja pušača među djevojkama. Novi izvještaj SZO, Žene i zdravlje: «današnje iskustvo, sutrašnji programi, pokazuje da reklamiranje duhanskih proizvoda sve više za cilj ima djevojke/djevojčice. Podaci iz 151 zemlje pokazuju da oko 7% adolescentkinja puši cigarete, dok je taj procenat kod muških adolescenata 12% U nekim zemljama je taj broj skoro izjednačen».

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana bez duhanskog dima je pol/gender i pušenje, sa naglaskom na marketing koji je usmjeren na žene. SZO će iskoristiti ovaj dan da pažnju privuče na štetne efekte koje reklamiranje duhana i cigareta ima za žene i djevojke.

U Federaciji BiH, slično drugim zemljama u istočnom dijelu Evropskog regiona SZO, pušenje predstavlja jedan od vodećih javno zdravstvenih problema. U odnosu na prevalencu pušenja, rezultati skorije urađenih istraživanja u Federaciji BiH pokazuju da ima 37.6 % stalnih pušača u starosnoj grupi 18-65 godina, od čega 29.7% žena i 49.2 % muškaraca.

Osim toga,da je pušenje zajedno sa drugim ovisnostima među školskom djecom i mladima jedan od značajnih javno zdravstvenih problema u Federaciji BiH, može se vidjeti iz brojnih istraživanja, po kojima je evidentirano oko 14 % trenutnih pušača, od čega 11 % djevojčica i oko 17% dječaka.