Press "Enter" to skip to content

Svjetska sedmica dojenja 2016.

0

wbw2016sSvjetska sedmica dojenja je jedna od kampanja koju redovno provodi veliki broj zemalja, a cilj joj je da podrži i ohrabri dojenje i  doprinese  zdravlju dojenčadi i male djece. Svake godine Sedmica dojenja je posvećena određenoj temi,  a tema sedmice dojenja 2016. godine je:  „Dojenje – ključ održivog razvoja“.

Ovogodišnjom kampanjom se nastoji podići svijest o vezi između dojenja i Ciljeva održivog razvoja,  na čije su se ispunjenje obavezali svjetski lideri u 2015. godini.  Ciljevi su usmjereni na smanjenje siromaštva, zaštitu planete i osiguranje napretka.

Povodom Sedmice dojenja od strane Svjetske zdravstvene organizacije i Unicefa data je zajednička izjava u kojoj se navodi slijedeće:

Dojenje je jedan od najefikasnijih i finansijski najefektivnijih načina da se sačuvaju i unaprijede dječiji životi i na pružanju zdravstvene dobrobiti za dojenčad i majke. Jasno je da je dojenje ne samo kamen temeljac razvoja djeteta nego i razvoja zemlje. Potpora dojenja je jedna od najboljih investicija koju zemlja može napraviti za dobrobit svojih građana i njihove dugoročne snage. U zemljama sa niskim srednjim i visokim dohotkom, dobrobiti za pojedince, porodice i društvo uključuju smanjenje smrtnosti djece, poboljšanje zdravlja majke i djeteta, unapređenje obrazovanja i povećanje produktivnosti.

Investiranje u dojenje jedna je od najpametnijih investicija koju zemlja može da napravi za dobrobit građana. Dobrobiti uključuju zaustavljanje preventabilnih dječijih oboljenja, unapređenje zdravlja majki i djece, unapređenje obrazovnih postignuća i povećanje produktivnosti.

Nedavno su u Lancetu objavljeni argumenti koji ukazuju  na vezu između investiranja u dojenje i postizanja Ciljeva održivog razvoja.

Prvi cilj održivog razvoja se odnosi na suzbijanje siromaštva. Dojenje je prirodan i jeftin način ishrane beba i djece. Svakome je dostupno, i za razliku od vještačke hrane, ne opterećuje budžet domaćinstva. Dakle, dojenje doprinosi smanjenju siromaštva.

Dojenje je najvažniji ključ za postizanje  drugog i trećeg Cilja održivog razvoja koji uključuju okončavanje gladi, unapređenje ishrane i promoviranje zdravlja i dobrobiti.

Dojenje je jedan od ključeva za smanjenje smrtnosti dojenčadi ispod 5 godina. Povećanje stopa dojenja do ciljanih nivoa bi moglo svake godine spasiti živote 820.000 hiljada djece dobi ispod 5 godine od kojih je najveći broj djece mlađe od  6 mjeseci. Ovo predstavlja oko 13% ukupne smrtnosti djece ispod pet godina starosti.

Cilj broj 3: dobro zdravlje i dobrobit – dojenje značajno unapređuje zdravlje, razvoj i preživljavanje dojenčadi i djece. Također, dojenje doprinosi i zdravlju majke i kratkoročno i dugoročno. Dojenje dugoročno unapređuje zdravlje, smanjuje rizik od razvoja nezaraznih bolesti uključujući astmu i gojaznost u djetinjstvu. Dojenje može smanjiti šansu od razvoja dijabetesa i bolesti srca kasnije u životu. Duže dojenje štiti zdravlje majke,  pomažući da se smanji rizik od karcinoma dojke i jajnika.

Cilj 4: kvalitetno obrazovanje. Dojenje i adekvatna nadohrana su osnove spremnosti za učenje. Dojenje i kvalitetna nadohrana značajno doprinose mentalnom i kognitivnom razvoju i tako promoviraju učenje. Dojenje može pomoći da se pospješi ostvarenje cilja 4, koji uključuje inkluzivno učenje i edukaciju te cjeloživotno učenje. Ovo je cilj i ranog razvoja djeteta koji je na ovaj način identificiran kao ključni za sveukupni održivi razvoj. Dojenje je esencijalni dio zdravog ranog djetinjstva jer pomaže i fizički i kognitivni razvoj. Povezano je sa višom kognitivnom sposobnošću, višim koeficijentom inteligencije, boljim učenjem, a sve to se može prevesti u povećanu produktivnost i zaradu kasnije u životu.

Osmi cilj se odnosi na pristojan posao i ekonomski rast. Žene koje doje, koje su podržane od strane svojih poslodavaca su produktivnije i lojalnije. Zaštita materinstva i druge politike vezane za radno mjesto mogu pomoći ženi da kombinuje dojenje i ostale poslove i radno mjesto. Pristojni poslovi bi trebali da se prilagode potrebama žena koje doje, posebno potrebama onih koje su u nepovoljnoj situaciji.

Ovi ciljevi vezani za zdravlje i učenje pomažu postizanju ostalih ciljeva. Uključujući ciljeve 1, 8 i 10, koji se odnose na smanjenje siromaštva, promoviranje ekonomskog rasta i smanjenje nejednakosti. Dojenje je finansijski efektivan način da se poveća ljudski kapital i stimuliše ekonomski rast. Troškovi niže kognitivne sposobnosti vezani  sa nedojenjem  iznose 300 milona dolara, što je 0,49%  globalnog nacionanog prihoda. Zdravstvene dobrobiti povezane sa optimalnim dojenjem bi mogle spasiti bilione dolara troškova za zdravstvenu njegu svake godine  smanjenjem prijema u bolnicu zbog zaraznih oboljenja.

Cilj pet se odnosi na jednakost polova. Dojenje je pravo žena, i društvo bi trebalo da ih podržava. Iskustvo dojenja može biti zadovoljavajuće i osnažujuće za majku jer je pod njenom kontrolom bebina ishrana.

Dojenje ima ulogu i u postizanju jednakosti polova.  Na primjer, isključivo dojenje može pomoći ženama da odgode naredne trudnoće, te ih osnažiti da prakticiraju  reproduktivnu autonomiju, posebno u zemljama i zajednicama u kojima žene imaju ograničen pristup kvalitetnim informacijama o kontracepciji i njezi. S druge strane, to može povećati sposobnost žena i djevojaka da se vrate u školu i na posao izvan kuće i bolju podršku svoje obitelji.

Dokaz da dojenje donosi koristi za žene, djecu, kao i zajednicu i društvo, nikada nije bio jači – ali stope dojenja u posljednjih 20 godina stagniraju. Mnogo djece propušta ovaj ogromni poticaj za njihovo zdravlje i dobrobit. Žene ne dobivaju dovoljno informacija i podršku koja im je potrebna kako bi uspješno dojile.

Mi možemo napraviti brži napredak prema svim našim razvojnim ciljevima boljim promoviranjem, zaštitom i podrškom dojenja. Sada, kada Vlade diljem svijeta razvijaju proračune i akcione planove  za postizanje Ciljeva održivog razvoja, dojenje mora biti politički i programski prioritet i prioritet javne potrošnje. Veća politička opredjeljenost  zajedno sa praktičnim djelovanjem mogu učiniti dojenje  dijelom zdravog početka života svakog djeteta, učiniti društvo zdravijim, pravednijim i na taj način budućnost održivijom.

U Federaciji Bosne i Hercegovine, sektor javnog zdravstva i nevladin sektor provodi kampanju obilježavanja Sedmice dojenja. Tako će se, u organizaciji Udruženja za unapređenje dojenja IBFAN, Zavoda za javno zdravstvo KS i Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH,  dana 05.10.2016. god. ispred Katedrale Srca Isusova u Sarajevu, u terminu 12-14h održati akcija podjele promotivnih materijala našim sugrađanima, te zajedničko obraćanje sredstvima medija.