Press "Enter" to skip to content

Stručno-metodološko uputstvo o svinjskoj gripi

939

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hecegovine , Služba za epidemiologiju ,sačinila je Stručno-epidemiološko uputstvo u vezi pojave oboljenja ljudi od tkzv. svinjske gripe. Informacija sadrži podatke o karakteru ovog oboljenja, simptomima i načinu širenja, te mjere nadzora i preporuke stanovništvu o mjerama „zadržavanja” širenja eventualne  infekcije. Inače, u Bosni i Hercegovini prema podacima nadležnih institucija nije zabilježen do sada ni jedan slučaj pojave ove vrste oboljenja.

Pojava oboljevanja ljudi od svinjske gripe u Meksiku , SAD-u, Kanadi, N.Zelandu i drugim regionima svijeta, ukazuje na realnu opasnost od njenog daljeg širenja. Preporuka svim zemljama je u prvom redu intenzivirati  epidemiološki nadzor u cilju blagovremene detekcije zaraženih, izloženih riziku infekcije.

Svinjska gripa je respiratorna bolest svinja uzrokovana virusom influence tip A. Epidemije svinjske gripe se regularno javljaju među svinjama. Ljudi obično ne obolijevaju, međutim  virus svinjske gripe A (H1N1) može inficirati i ljude. Virusi gripe životinjskog podrijetla –svinje, ptice ili dr. sisavci, imaju pandemijski potencijal  jer su generalno tako različiti od humanih virusa da ljudi imaju slab ili nikakav imunitet na njih. Humani i svinjski virusi gripe se razlikuju, cjepivo protiv sezonske ne štiti od svinjske gripe.

Simptomi svinjske gripe u ljudi se ne razlikuju od simptoma uzrokovanih humanim virusom gripe : visoka temperatura, kašalj, bolovi u tijelu, glavobolja, malaksalost, zapušen nos ili curenje nosa, moguće i povraćanje, proljev;

Slučajevi svinjske gripe uglavnom se javljaju kod osoba izravno izloženih(u neposrednoj blizini svinja, posebno izloženi riziku – zaposlenici na svinjogojskim farmama, veterinari), kao i nakon kontakta sa zaraženom, oboljelom osobom (registriran interhumani prijenos). Nema rizika od konzumiranja adekvatno termički obrađenih svinjskih proizvoda.

Mjere nadzora:

•    aktivno praćenje pojavnosti febrilnih respiratornih bolesti, osobito grupiranja bolesti “sličnih gripi”, težih oblika upale pluća (aktivni nadzor-posjete PZZ, infektivnim, plućnim bolničkim odjelima, pratiti eventualno povećanje broja rtg snimanja pluća zbog atipičnih pneumonia)
•    svako odstupanje od sezonskog prosjeka potrebno je prijaviti nadležnoj javno-zdravstvenoj službi (HE služba DZ, kantonalni, Federalni zavod za javno zdravstvo);

Dg. kriteriji (klinički, laboratorijski i epidemiološki – nedavni boravak u zemlji sa registriranom svinjskom gripom u ljudi ili kontakt sa oboljelom, zaraženom osobom unazad 7 dana od izbijanja simptoma);

Mjere “zadržavanja” sirenja infekcije – preporuka stanovništvu:
–    osobna higijena-često pranje ruku sapunom, posebno nakon kihanja, kašljanja (može i prebrisavanje    alkoholom)
–    respiratorna higijena (pokriti usta, nos kod kihanja, kašljanja – najbolje jednokratnom maramicom koju poslije propisno odložiti)
–    izbjegavati dodirivati oči, nos, usta jer se i tako može širiti virus
–    nastojati izbjegavati kontakte sa oboljelim, mjesta većih okupljanja, pretrpanih okupljališta
–    kod pojave simptoma bolesti “slične gripi” –ostati u kući, ne ići u školu.
–    okolišna higijena (čisćenje, dezinfekcija povrsine, predmeti, igračke i dr.);
–    cjepivo protiv svinjske gripe ljudi jos nije dostupno.

Antiviralni lijekovi (Oseltamivir, Zanamivir) – u indiciranim slučajevima za liječenje i profilaksu (ukoliko se primjena započne unutar 48 sati od izloženosti infekciji). Postoji rezistencija na Amantadin i Rimantadin