Press "Enter" to skip to content

STOP AIDS-ODRŽITE OBEĆANJE!

1,674


BiH
Od 1986. godine, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze HIV-om u BiH, do XI mjeseca 2010. godine, u BiH je registrirano  170 osoba kojima je dijagnosticirana HIV infekcija od kojih je 109 razvilo AIDS.

Posljednjih 10 godina, u BiH se prosječno godišnje registrira 14 osoba sa HIV infekcijom te se Bosna i Hercegovina  još uvijek smatra  zemljom sa niskom stopom ucestalosti pojave HIV-a.

Heteroseksualni put prijenosa je najučestaliji (56.5%). U 18,9% slučajeva put prijenosa je homo/biseksualni odnos, a u 12,4% slučajeva  injekcijsko korištenje droge.

Trenutno 61 osoba koja zivi sa HIV-om se nalazi pod nadzorom zdravstvene službe.

FEDERACIJA BIH
Do sada je u F/BiH registrirano 98 osoba sa HIV infekcijom, od kojih je 66 razvilo AIDS. Prosječna dob do sada registriranih oboljelih je 36,8 godina (raspon od 4-66g).

Za 52% oboljelih vjerojatni izvor zaraze HIV-om je izvan BiH, 48 % registriranih je u momentu prijavljivanja već bilo u stadiju AIDS-a mada raste trend registriranja u stadiju HIV infekcije!

Prosječna dob oboljelih je 37 godina, sa najvećim udjelom u dobnoj skupini od 20-29 godina.

Dominatni put prijenosa HIV infekcije je seksualni odnos (heteroseksualni 55%, homo/biseksualni 23%). U 16% slučajeva put prijenosa je injekcijsko korištenje droge.

Trenutno, u FBiH,  43 osobe koje žive sa HIV-om su pod nadzorom zdravstvene službe.

U BiH se kontinuirano provode mjere praćenja, sprečavanja, suzbijanja i liječenja HIV infekcije i AIDS-a prema Programu mjera zdravstvene zaštite i posebnim programima (program povećanja dostupnosti dobrovoljnog HIV savjetovanja i testiranja u sklopu mreže centara za dobrovoljno, povjerljivo, anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV pri zdravstvenim ustanovama; program poboljšanja praćenja HIV infekcije uključivo i nadzor nad ostalim spolno prenosivim infekcijama, te istraživanja proširenosti HIV-a i rizičnih ponašanja medju osobama izloženim povećanom riziku od HIV infekcije).

Tome značajno doprinosi Program podržavan od Globalnog Fonda „Koordinirani državni odgovor na HIV/AIDS i tuberkulozu“ čiji je cjelokupni cilj održati nisku stopu učestalosti HIV-a u BiH, povećavajući pristup visoko kvalitetnim uslugama i smanjenju  stigme i diskriminacije prema HIV/AIDS-u.

«UNIVERZALNI PRISTUP» znači uspostavljanje okruženja u kojem su intervencije HIV prevencije, liječenja, skrbi i podrške dostupne i pristupačne svima koji ih trebaju. Ovaj pristup podrazumijeva širok spektar intervencija koje su usmjerene na pojedince, obitelj, zajednice i šire.