Press "Enter" to skip to content

Plava knjiga

Plava knjiga 3D (2)

Standardi i normativi zdravstvenih usluga predstavljaju stručno, naučno i iskustveno
dogovorene norme, kojima se na realnim osnovama objektivizira rad u zdravstvu i
garantuje određeni kvalitet usluga. Realni normativi u zdravstvenoj zaštiti obezbjeđuju
standardizovanost zdravstvenih usluga, kao i sigurnost i stabilnost zdravstvenog sistema.
Dobri, kvalitetni i realni normativi su preduslov svakog planiranja, utvrđivanja zdravstvene
politike i preduslov svih reformi u oblasti zdravstva.
Standardi i normativi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja podrazumijevaju osiguranje
zdravstvenog standarda pod jednakim uslovima i jednakog kvaliteta za sve osigurane
osobe. Standarde i normative zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
donosi federalni ministar zdravstva.
Standard je uslovljen ekonomskim mogućnostima društva, demografskom strukturom
stanovništva, vitalno-statističkim podacima, te patologijom i potrebama stanovništva.
Novčana vrijednost zdravstvenog standarda određuje se na osnovu standarda i normativa
zdravstvene zaštite izraženo u bodovima.
Vrijednost boda utvrđuje se na osnovu Plana prihoda i rashoda sredstava za finansiranje
Osnovnog paketa zdravstvenih prava, a u okviru osiguranih sredstava.

Revidirana verzija Plave knjige – SN 107/14