Spriječimo nasilje

Categories: Novosti

„Nasilje u obitelji je bilo koje djelo koje nanosi tjelesnu, duševnu, seksualnu ili ekonomsku štetu ili patnju, kao i prijetnje takvim djelima, ili propuštanje jednakopravnosti u javnoj i privatnoj sferi života.“

(Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, čl.6) FBiH

Spriječimo nasilje

© Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine | Sunbless
  • Twitter
  • YouTube