Služba za finansijske poslove

Voditelj Službe: mag. Aida Kurtović, dipl. oec

E-mail: a.kurtovic@zzjzfbih.ba

Služba za financijske poslove obavlja sljedeće poslove:

  • pripreme prijedloga zahtjeva koje su podloga za izradu Proračuna Federacije BiH;
  •  evidentira i prati računovodstveno i financijsko poslovanje Zavoda, predlaganje mjera za unapređenje;
  • pripremu i izradu mjesečnih, tromjesečnih i godišnjih planova;
  • praćenje izvršenja ovih planova u skladu sa odobrenim proračunskim sredstvima, sastavljanje i podnošenje završnog i periodičnog obračuna;
  • vođenje posebnog knjigovodstva te praćenje realizacije projekata Zavoda u saradnji s stranim donatorima, te obavljanje ostalih financijsko-računovodstvenih poslova u skladu sa propisima iz oblasti trezorskog poslovanja i dr.

 

 

 

 

 

© Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine | Sunbless
  • Twitter
  • YouTube