Press "Enter" to skip to content

Sistemski pristup nadzora kardiovaskularnih bolesti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

0
Odbor za kardiovaskularnu patologiju Odjeljenja medicinskih nauka Akademije nauka i umjetnosti BiH, u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH, održao je u srijedu seriju javnih predavanja iz oblasti “Sistemskog pristupa nadzora kardiovaskularnih bolesti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti”.
Predsjednica Odbora za kardiovaskularnu patologiju, akademkinja Senka Mesihović – Dinarević u izjavi novinarima podsjetila je da su kardiovaskularne bolesti jedan od vodećih uzroka prerane smrtnosti,  odgovorne i za visoke zdravstvene troškove. Stoga su, kaže, sublimirali sve što je najnovije u krovnim svjetskim organizacijama (Svjetska zdravstvena organizacija, Europsko udruženje kardiologa….), a krenuli su od rizika faktora za razvoj kardiovaskularnih bolesti u svim starosnim dobima.
”Naša dužnost je utjecati, koliko se to može, u prevenciji kardiovaskularnih bolesti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koja je prva stanica za pacijente”, kazala je. Naglasila je da se u cilju zaštite zdravlja mora voditi računa o visini krvnog tlaka, kolesterolu, kao i zdravim stilovima života i fizičkoj aktivnosti. Napomenula je da ovdašnje stanovništvo ipak u posljednjih desetak godina više vodi računa o svom zdravlju i zdravim životnim stilovima. To, kaže, samo treba pojačati.
Pomoćnica direktora za stručne poslove i šefica Službe za promociju zdravlja i edukaciju Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, prof. dr. Aida Ramić-Čatak, podsjetila je da 53 posto vodećih uzroka smrti spada u grupu kardiovaskularnih bolesti. Vodeći faktori rizika su hipertenzija (povišen krvni tlak), pušenje, a tek četvrtina ovdašnjeg odraslog stanovništva fizički je aktivna. Trećina odraslih osoba ima problem s prekomjernom težinom, a skoro četvrtina s gojaznošću. Skrenula je pažnju na potrebu sustavnog pristupa odnosno intervencija, prevencije i nadzora kardiovaskularnih bolesti.
”Mnogo je posla za sve nas u sektoru zdravstva da promijenimo nešto u nadzoru kardiovaskularnih bolesti”, naglasila je. Istaknula je važnost uspostavljanja partnerstva sa građanima na način da i sami budu uključeni u promjenu životnih stilova i navika kojima mogu unaprijediti zdravlje.
Obiteljsku medicinu, kao jedan od najvažnijih segmenata zdravstvenog sustava za prevenciju, istaknuo je i doc. dr. Zaim Jatić iz JU Dom zdravlja KS. Kaže da oni često kontaktiraju sa pacijentima i mnogo vremena posvećuju prevenciji, posebno kardiovaskularnih oboljenja koja su kod nas među vodećim uzrocima smrtnosti. Ističe da je za kvalitetnu prevenciju neophodan zajednički i dobro planiran sveobuhvatni pristup u kojem bi značajnu ulogu imala obiteljska medicina. Na današnjem događaju u ANUBiH prezentirani su vodiči i smjernice za kardiovaskularne bolesti (vodeći faktori rizika) namijenjeni timovima obiteljske medicine. Radi se o materijalu koji je Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH prezentirao širom Federacije BiH, u suradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva, a uz podršku Svjetske zdravstvene organizacije i Vlade Švicarske.
[envira-gallery id="8424"]