Press "Enter" to skip to content

Simpozij povodom obilježavanja Svjetskog dana srca 2018.

0

Odbor za kardiovaskularnu patologiju Odjeljenja medicinskih nauka Akademije nauka i umjetnosti BiH, u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo FBiH i Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, organizira Simpozij povodom obilježavanja Svjetskog dana srca 2018.

Simpozij pod nazivon “Menadžment u zdravstvu s posebnim osvrtom na kardiovaskularne bolesti”, biće održan u ponedjeljak, 24.09.2018. godine, sa početkom u 11 sati, u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti BiH (Bistrik 7).