Press "Enter" to skip to content

Sastanak «TB drug menadžera u BiH»

762

Vlašić 02.11.2012. godine

U sklopu Projekta Dalje jačanje DOTS Strategije u Bosni i Hercegovini i unapređenje plana borbe protiv tuberkuloze uključujući MDR TB i kontrolu infekcije, dana, 02.11.2012. godine, u organizaciji Zavoda za javno zdravstvo FBiH, održan je sastanak «TB drug menažera u BiH». Cilj sastanka je bio upoznavanje ’’drug menadžera’’,sa praktičnim procedurama u upravljanju lijekovima i zakonskim  regulativama, kao i načinu čuvanja i skladištenja TB lijekova

Sastanku su prisustvovale odgovorne osobe za rad sa lijekovima, u okviru SSF 10 Projekta i članovi su NTP jedinica u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i Distriktu Brčko. Nakon izvrsnih izlaganja predavača iz nadležnih institucija: Dipl. ing Azre Bašić-Federalno minstarstvo okoliša i turizma, koja je dala pregled legislative iz oblasti upravljanja medicinskog otpada, sa osvrtom na trenutno stanje u BiH, Mr.sci Biljane Tubić, mr ph iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva u BiH, koja je govorila o Regulatornom okviru za promet lijekova u BiH,  te glavnih entitetskih zdravstvenih inspektora koji su dali osvrt na zbrinjavanje neupotrijebljenih lijekova, sudionici sastanka su iznijeli vlastita iskustva sa skladištenjem, distribucijom lijekova za TB kao i problemima rješavanja lijekova sa isteklim rokom. Takođe, Zijad Karadža predstavnik UNDP projektne jedinice za kontrolu tuberkuloze se u svom izlaganju osvrnuo na specifičnosti projekta, procedure vezane za nabavku lijekova i osiguravanja kvalitete zahtijevane od donatora, izvještavanje i uslove skladištenja.

Zaključak:

Više zakona i strategija doneseno na nivou BiH i entitetskom nivou po pitanju zbrinjavanja medicinskog otpada:

 • Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima – BiH
 • Pravilnik o zbrinjavanju farmaceutskog otpada – BiH
 • Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom – RS i FBiH (“Službene novine Federacije BiH, broj 77/08)
 • Standardi za sertifikaciju apoteka – RS
 • Zakon o apotekarskoj djelatnosti
 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti
 • Zakon o prevozu opasnih materija
 • Pravilnik o kategorijama otpada sa Katalogom
 • Pravilnik o uslovima za uvoz lijekova koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH, broj 23/11)
 • Strategiju upravljanja otpadom
 • Svaka veća zdravstvena ustanova mora imati Plan upravljanja otpadom-pisane procedure, odgovornu osobu, ugovor sa operaterom i zaposleni moraju proći obuku-m
 • anje zdravstvene ustanove bi trebale imatu ugovore sa većim ustanovamaZdravstvene ustanove koje primjenjuju lijekove i medicinska sredstva nabavljena iz humanitarne pomoći dužne su osigurati uslove opreme, skladištenja i distribuiranja s ciljem sprječavanja promjene kvalitete lijeka i medicinskog sredstva, kao i njihove zloupotrebe, član 27. (Zakon o apotekarskoj djelatnosti)
 • Kod farmaceutskog otpada potrebno je odvojeno sakupljati u označenim posudama lijekove čvrste forme odvojeno od tečnosti i masti – Prijeteći momenat: opasnost od trovanja
 • BiH nema uslova za konačno zbrinjavanje neupotrebljenih lijekova
 • Firma KEMIS-ovlaštena firma uza uništavanje lijekova
 • Poslove upravljanja otpadom iz nadležnosti Federacije BiH VRŠI Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i drugim nadležnim ministarstvima (član 11. Zakon o upravljanju otpadom)
 • Zakonom je određena uloga i aktivnosti proizvođača ili vlasnika otpada i operatera za prikupljanje otpada, kao i transportu otpada u oba entiteta
 • Fond za zaštitu okoliša za rješavanje otpada može riješiti problem nedostatka novca za zbrinjavanje medicinskog otpada
 • Pitanje zbrinjavanja lijekova sa isteklim rokom, ukoliko postoji problem financiranja, pokuša riješiti i zbirnim zahtjevom NTP jedinica prema Fondu za zaštitu okoliša FBiH , odnosno Fondu za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti RS
 • Potpisan sporazum između UNDP i Agencije za lijekove BiH u cilju razvoja Vodiča za upravljanje lijekovima za TB, koji će biti usklađen sa entitetskim, državnim i međunarodnim zakonima i propisima. Vodič je u početnoj fazi izrade-očekuje se početkom iduće godine da će biti gotov i distribuiran svima
 • Pravilno planiranje i vođenje evidencija o nabavci, skladistenju i distribuciji i rasturu  lijekova-potreba za usklađivanjem i metodologijom izvještavanja
 • Neophodno poštivanje procedura čuvanja i skladištenja lijekova
 • Svima dostupni termohigrometri, kao i osnovni uvjeti za skladištenje od strane projekta (renovirane prostorije za čuvanje lijekova, opremljene odgovarajućim namještajem),
 • Naglašena potreba potrošnje lijekova za manjim rokom trajanja u odnosu na lijekove koji imaju duži rok (o čemu se generalno vodi računa)
 • Lijek kojem je istekao rok trajanja nije preporučeno trošiti – rok trajanja lijeka može produžiti samo proizvođač lijeka
 • Preporučeno je da se vode evidencije o NUS pojavama na lijekove protiv TB i na propisanom obrascu koji se nalazi na web-u Agencije za kontrolu lijekova i medicinskih sredstava, prijave Agenciji
 • UNDP jedinica za kontrolu tuberkuloze će dostaviti jasne instrukcije vezane za izvještavanje o lijekovima sa isteklim rokom, kao i mogućnost izmjene formi za izvještavanje entitetskih drug menadžera.
 • Učesnici su iskazali zahvalnost UNDP za pomoć u organizaciji i uspostavi dobre međuentitetske suradnje

                                                                  Dr Mirsada Mulaomerović